Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro vässar digitaliseringsprocessen

 

Upplands-Bro kommun har anslutit sig till ett tvåårigt projekt om digital mognad. Det handlar om att stärka förmågan att utveckla välfärden med hjälp av digitalisering – för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god service som skapar största möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande och Ida Texell, kommundirektör.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande och Ida Texell, kommundirektör.

Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden, ESF. Startskottet gick i juni 2021 och det kommer att pågå i två år. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, tillsammans med sitt bolag Adda, ett verksamhetsstöd till offentlig sektor, som håller i projektet. Deltagare är ett flertal av landets kommuner och regioner.

– Upplands-Bro kommun ska ligga i framkant och använda teknik för att effektivisera och förbättra verksamheterna – utbildning, omsorg, näringsliv och annat – till nytta för våra invånare. Det är positivt att kommunen deltar i den här typen av utvecklingsarbete, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ida Texell, kommundirektör, understryker att det är människorna som står i centrum.

– Vi utför vårt uppdrag med våra invånares bästa för ögonen och jag är stolt över att vi är med i det här viktiga arbetet tillsammans med andra kommuner och regioner. Det krävs att vi visar mod och ständigt utvecklas. Digitalisering är en avgörande del av vårt arbete och det här är ett viktigt steg i vår digitala utveckling, säger hon.

Under projektet ska deltagarna använda DiMiOS, ett evidensbaserat verktyg som har utvecklats vid Göteborgs universitet, som mäter en organisations digitala mognad.

– Metoden används för att kartlägga styrkor och svagheter i digitaliseringsprocessen så att vi vet hur vi bör satsa i framtiden när det gäller digital utveckling och innovation. Vi tror på att jobba i process i samverkan med andra. Vi delar kunskap, det leder framåt och skapar ett mervärde, säger Johan Hedberg, digitaliserings- och IT-chef i Upplands-Bro kommun.

Är du nöjd med informationen på sidan?