Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kulturchecken ger nya musikutbildningar

Under våren införde Upplands-Bro ett checksystem för att skapa valfrihet, få bort köer och bredda utbudet av kulturaktiviteter för barn och unga. Nu har de två första externa aktörerna blivit auktoriserade för att starta upp verksamhet i kommunen, båda med inriktning på musik.

Barn spelar olika instrument

Systemet är tänkt att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Det kan handla om att leverera undervisning inom till exempel dans, teater, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Eleverna ska därmed själva kunna styra utbud och anordnare. Det ska även vara möjligt att söka sig till aktörer utanför kommunen om nivån på utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan.

De två första aktörer som nu anmält sig till checksystemet och blivit auktoriserade i Upplands-Bro kommer båda att kunna erbjuda musikundervisning.

Opus Norden har konstmusik som profil där både klassisk musik och jazz är huvudteman. Undervisningen bedrivs både fysiskt som digitalt och individuellt och i ensemble. För närvarande erbjuds enbart pianoundervisning i Upplands-Bro, men till hösten har man som ambition att kunna erbjuda undervisning på alla instrument.

Den andra aktören är Creative Music Education som erbjuder individuell undervisning på en mängd olika instrument, allt från gitarr till munspel, men lägger också stor vikt vid ensemblespel i sin pedagogik. Eleverna har även möjlighet att gå kurser i musikproduktion.

Fler aktörer på ingång

– Fler aktörer är på gång, men inte helt klara ännu. Vi hoppas att checksystemet ska möjliggöra för fler att utöva kulturverksamhet och att vi kan bredda utbudet, så att fler konstarter får ta plats i kommunen, säger kultur- och fritidschef Hannah Rydstedt Nencioni.

Införandet av kulturchecken är en stor politisk satsning, initierad av den styrande borgerliga alliansen.

– Den här satsningen leder till större valfrihet och att fler unga får möjlighet att delta i kulturlivet. Det är också en satsning i linje med de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen beslutat om, där man särskilt uppmärksammar barns och ungas rätt till kultur, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Peterson (C).

Är du nöjd med informationen på sidan?