Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Sommarsatsning på trygghet

I sommar förstärker Upplands-Bro kommun sin satsning på trygghet. Det innebär bland annat att fältgruppen, som arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar, är igång under hela sommaren. Kommunens väktare är förstärkta och arbetar med dubbel bemanning, varje dag och kväll under perioden 4/6 till 31/8. Det betyder att två patruller från Rapid är i rörelse dagligen för att fånga upp det som händer, bistå medborgare och bidra till ökad trygghet.

Blombukett

I Upplands-Bro satsas det på att sysselsätta många ungdomar genom feriearbeten, som både ger unga något att göra, chans att utvecklas och lära sig nytt, tjäna egna pengar och i många fall att direkt bidra till kommunens trygghet och trivsel, genom bland annat Ung Kraft (länk till tidigare artikel), Ungdomsnytt och Unga Påverkar – det senare är ett feriearbete som drivs av unga för unga, mot bakgrund av att öka ungas delaktighet, inspirera och ge dem verktyg att kunna påverka sin vardag och sitt samhälle.

Utöver det finns en särskild verksamhet i Bro under hela sommaren för barn mellan 8 och 11 år, som är hemma under lovet och som kan vara i behov både av att aktiveras och att ha tillgång till goda och främjande vuxenrelationer.

- Det känns väldigt bra att vi kan ge även den här åldersgruppen bra och utvecklande verksamhet, under sommarlovsveckorna, säger Camilla Stark, enhetschef Trygghets- och preventionsenheten. Den kontinuerliga närvaron av fältgrupp och väktare ligger också helt i linje med kommunens vilja att alla ska ha trygg tillgång till allt det vi har att erbjuda här – i form av exempelvis aktiviteter, centrummiljöer och torg, badplatser och naturområden.
Fritidsgårdarna och ungdomsproducenten erbjuder verksamhet hela sommaren tillsammans med våra unga och särskilt fokus på Bro. Under sommaren breddar fritidsgårdarna sin verksamhet och kan erbjuda verksamhet för barn och unga mellan 8-20 år i tre olika verksamheter.

Kommunen och dess samverkansaktörer erbjuder också många aktiviteter under sommaren, med en förhoppning om god trivsel och gemenskap för de som bor eller vistas här.

Är du nöjd med informationen på sidan?