Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Namntävlingen avgjord: ”Kungshallen” vinnare

Namnförslaget skickades in till kommunens namntävling och fick sedan flest röster av de tre finalistnamnen. Nu står det klart att den nya sporthallen i Kungsängen ska heta Kungshallen.

Sporthallen i Kungsängen

Nu står det klart att den nya sporthallen i Kungsängen ska heta Kungshallen.

Den nya sporthallen i Kungsängen, särskilt anpassad för bordtennis, invigdes i september 2020 med tal och bandklippning. Det digitala evenemanget genomfördes tillsammans med pingisföreningarna Tibble-Kungsängen BTK och Bro IK, samt pingisproffset Anthony Tran och legendaren JO Waldner.

Entrén smyckades med minst sagt uppmärksammad konst, i form av verket Ping Pong av konstnären Peter Johansson.

Och nu har hallen fått sitt namn. Kungshallen.

Beslutet fattades formellt i tekniska nämnden 14 juni. Namnet är ett av flera förslag som skickades in från allmänheten i den namntävling som utlystes i december 2020. Efter en genomgång av bidragen gick tre namn vidare till final, som Upplands-Brobor i alla åldrar kunde rösta på, vilket 116 personer valde att göra.

Kungshallen vann med 68 röster mot Klockhallen (27 röster) och Kungsbrohallen (21 röster).

Snart kommer det nya namnet att synas tydligt, en rejäl skylt till fasaden är beställd.

Bra namn

När en byggnad eller plats ska namnges i kommunen finns vissa regler som namnet måste följa för att kunna godkännas, berättar Lina Delde, ordförande i kommunens namnberedning.

– Kommunens namnpolicy handlar bland annat om att vi ska utgå från våra kulturhistoriska miljöer. Namnet ska också vara lätt att uttala, minnas och enkelt att skriva. Vi fick in många bra och roliga förslag i den här tävlingen. Tre av namnen som låg i linje med policyn gick vidare. Vinnarnamnet Kungshallen har en tydlig koppling till Kungsängen, ett tydligt och bra namn, säger hon.

Det tycker även tekniska nämndens ordförande, Marcus Sköld (M).

– För att namnsätta den här hallen valde vi att låta kommunmedborgarna komma med förslag på namn och även rösta på de inkomna förslagen. Ett mycket lyckat tillvägagångssätt. Vi vill ju ha medborgarnas åsikter för de beslut vi fattar, så det här konceptet kommer att användas fler gånger. Tack Upplands-Brobor för ett bra namn! säger Marcus Sköld.

Är du nöjd med informationen på sidan?