Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro tar krafttag mot våld i nära relationer

På uppdrag av kommunstyrelsen kallade kommundirektör Ida Texell under tisdagen ett stort antal berörda personer och organisationer till ett dialogmöte kring våld i nära relationer. Syfte med mötet var att medvetandegöra och skapa en helhetssyn kring problematiken våld i nära relation orsakar.

Kommunhuset i Upplands-Bro

- För oss är det högsta prioritet att komma till rätta med det dolda våld som förekommer. Ingen människa ska riskera att utsättas för våld, och särskilt inte i hemmet som borde vara den trygga platsen för alla människor. Vi kommer aldrig att acceptera denna form av kränkning och kommer att göra vårt yttersta för att bekämpa våld i nära relationer, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under dialogmötet deltog trygghetsutskottet, partiernas gruppledare, politiska sekreterare, representanter för polisen, Upplands-Brohus, Kvinnojouren och flera andra. En viktig del av dialogen var att inventera och se vilka våldspreventiva åtgärder som redan görs inom kommunen för att därigenom kunna se vilka ytterligare åtgärder som kan kopplas på och utvecklas.

- Varje person som utsätts för våld i nära relation är en för mycket. Tillsammans kan vi nå längre för att motverka det våld som sker i det tysta, bakom stängda dörrar. Vi är oerhört glada över den stora uppslutningen på dialogmötet och ser med tillförsikt fram emot en utveckling där antalet personer som använder, utsätts för eller bevittnar våld i nära relationer minskar kraftigt, säger Camilla Stark, enhetschef för trygghets- och preventionsenheten i Upplands-Bro kommun.


En av de medverkande under dialogmötet var Oshy Liebech Schwartz, enhetschef för avdelningen Unga inom Kultur- och fritidskontoret. Hon berättade ingående om Kultur och Fritids hälsofrämjande och förebyggande verksamhet. Inriktningen för arbetet är att stärka ungas självkänsla och egenmakt.

Med på dialogmötet var också kvinnojouren. Bella på kvinnojouren berättade att samverkan och relation mellan kommun och jour är mycket god. I höst kommer kvinnojouren även att starta en ungdomsjour och därigenom också öka möjligheten att möta ungdomar och därmed bredda verksamheten.

- Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. I Upplands-Bro kommun arbetar vi systematiskt med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. För oss är det viktigt med en helhetssyn där kommun, bolag och övriga organisationer har en samsyn och ett gemensamt mål, vilket är syftet med detta dialogmöte, säger Ida Texell, kommundirektör och ansvarig för dialogmötet.

I Upplands-Bro kommun finns det verksamheter som arbetar med både förbyggande åtgärder och med insatser när våldsproblematik finns.

Socialtjänstens arbete har följande inriktning:

  • Erbjuda skydd till den våldsutsatta.
  • Stärka, ta vara på och utveckla den våldsutsattes egna möjligheter.
  • Ge insatser till våldsutövaren så att denne tar ansvar för och förändrar sitt våldsbeteende.
  • Att alltid inleda utredning när socialtjänsten får kännedom om att ett barn upplevt våld i nära relation.

Är du nöjd med informationen på sidan?