Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands Bro raketrusar i Fokus kommunranking

Upplands Bro kommun klättrar starkt i Fokus årliga ranking av Sveriges kommuner – Bäst att leva. I år tar vi steget från plats 168 till en mycket hedrande 24:e plats. Upplands Bro kommun är därmed topp tio procent av alla Sveriges kommuner.

Kommunhuset i Upplands-Bro

-Upplands-Bro visar musklerna. Under pågående lågkonjunktur, pandemi och demografiskt glapp går vi från klarhet till klarhet, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (m). Den senaste rekordklättringen, av många, det senaste året. Vi är nu den 24:e bästa kommunen att leva i! Från bottenskiktet under så många år till plats 168 förra året - och nu alltså plats 24.

-En otroligt god och glädjande nyhet, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands Bro. Det är också ett konkret kvitto på att de senaste årens arbete nu ger resultat och att vi går starkt framåt i att bygga en bra kommun att bo, verka och vistas i tillsammans.

Upplands Bro kommun får särskilt höga poäng vad gäller Demografisk utveckling. Här mäts bland annat hur kommunens utveckling ser ut när det gäller in- och utflyttning, medellivslängd och befolkningsutveckling på kort och lång sikt, antalet födda samt befolkningstillväxt.

Upplands Bro får också en av de bästa noteringarna för bostäder, jämfört med andra kommuner i landets storstadsregioner.

-Det är med både stolthet och ödmjukhet jag konstaterar att Alliansens styrning av Upplands-Bro ännu en gång visar resultat och styrka, säger Fredrik Kjos (m) om det glädjande resultatet. Grattis till alla som valt att leva och verka i vår fina kommun. Jag önskar er alla en skön sommar.

Är du nöjd med informationen på sidan?