Uppdaterad 14 november 2022
Skriv ut

Budget för 2022 antagen – så ska kommunen jobba

Budgeten för 2022 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni. Prioriterade frågor är barn och ungas utbildning, trygghet och folkhälsa, livskvalitet inom äldreomsorgen och en hållbar befolkningstillväxt. Hela budgeten vilar på de globala målen om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, Agenda 2030.

Se filmen:
Här kommenterar styrande politiker budgeten ​för 2022

Budget antagen

Onsdagen den 9 juni fattade kommunfullmäktige beslut om Övergripande mål och budget för 2022, med planering för 2023-2024.

Kommunens långsiktiga arbete kommer att fortsätta att utgå ifrån de sex övergripande målen i budgeten. Dessa är:

  • Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.
  • Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.
  • Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och morgondagens invånare.
  • Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
  • Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
  • I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.


I budgeten understryks vikten av att kommunen är en effektiv organisation där skattemedlen används klokt. Skattesatsen sänks med 20 öre och fastställs till 19:40 kronor.

Här kan du läsa hela budgeten Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (scrolla till sidan 14).

Är du nöjd med informationen på sidan?