Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Årets pedagogiska pris till Johanna Olsson på Finnstaskolan

På självaste skolavslutningsdagen överraskades Johanna Olsson och eleverna i klass 5 B av utbildningsnämndens ordförande Paul Gustafsson (M), vice ordförande Hans Åberg (L) och utbildningschef Fredrik Nordvall. Blommor, diplom och en prischeck i gigantiskt format lämnades över till en överraskad Johanna.

Kvinna tar emot ett stort pris

Årets vinnare av pedagogiska priset - Johanna Olsson, Finnstaskolan. Foto: Upplands-Bro kommun

För sjätte året i rad delades det pedagogiska priset ut av utbildningsnämnden. Nämnden hade i år en svår uppgift i att utse vinnaren. Hela 43 nomineringar hade kommit in och av dessa valdes fem ut som under ett nämndmöte fick presentera sin verksamhet och det arbete som särskilt utmärkt pedagogerna.

De fem som presenterade sitt arbete var:

Johanna Olsson, Finnstaskolan

Fritidshemmet Kaktusen, Brunnaskolan

Mowgli utegrupp Förskolan Ekhammar, Östra Kungsängens förskolor

Lillsjö äldre, Norra Kungsängens förskolor

Ella Heickell, ateljerista, Brunna förskolor


Av dessa stod sedan Johanna Olsson som vinnare. Utbildningsnämnden ger ett hedersomnämnande till Fritidshemmet Kaktusen på Brunnaskolan för deras tydliga arbete med allas lika värde och den demokratiska tanken.

– Idag delas det pedagogiska priset ut. Det uppmärksammar de fantastiska insatser som görs av eldsjälar runt om i våra skolor och förskolor. Vad kan väl vara viktigare än att ge barn och elever lust till att utvecklas och lära sig mer? säger Paul Gustafsson (M), ordförande i utbildningsnämnden.


Samtliga pedagoger på kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor i Upplands-Bro kommun kan nomineras till priset som delas ut vid läsårets slut.


Kommunens pedagogiska pris är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration, ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ökad måluppfyllelse för våra barn och elever.


– Skickliga pedagoger är oerhört viktigt för barn och elevers utveckling och lärande. För att stötta den pedagogiska utvecklingen delar Upplands-Bro kommun varje år ut ett pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som särskilt utmärker sig i sitt pedagogiska uppdrag och genom detta bidrar till ökad måluppfyllelse, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro.


Prissumman ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, till exempel kompetensutveckling.

Johanna Olsson (Finnstaskolan) tilldelas pedagogiska priset 2021 med motiveringen:

”Johannas klassrum erbjuder en lugn lärmiljö där varje minut är genomtänkt och kryddad av ”osynliga” anpassningar. Johanna skapar en lärmiljö av rutiner och strukturer såväl analogt som digitalt. Relationsbyggande och gruppdynamik ligger till grund för alla elevers delaktighet. Johanna ser individen i varje elev och möter alla med stor respekt. Hon uppmuntrar, lyfter och utmanar eleverna utifrån deras förutsättningar. Hon gör lärandet lustfyllt och spännande samtidigt som det kan vara utmanade och tufft, vilket gör att eleverna växer i självförtroende. Dessutom tänker hon alltid på hela skolan och kommer ofta med förslag och idéer som bidrar till helheten”.

Johanna tar emot ett stort diplom

Utbildningsnämndens ordförande Paul Gustafsson delar ut priset till Johanna.

Är du nöjd med informationen på sidan?