Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Budget 2022: Ett tydligt fokus på trygghet, skolan, äldreomsorgen och miljön

På onsdag 9 juni ska kommunfullmäktige fatta beslut om de övergripande målen och budgeten för nästa år, med planering även för 2023-2024. Upplands-Bro ska vara en trygg folkhälsokommun där barn och unga får en god utbildning; en äldrevänlig kommun där hållbarhet är ramen för kommunens arbete.

Enligt förslaget till budget för 2022 sänks kommunens skattesats med 20 öre.

– Alliansen har skapat ordning och reda i kommunens ekonomi, och det under pågående lågkonjunktur, pandemi och demografiskt glapp. Med ekonomin i balans fortsätter aktiva och tydliga satsningar på ökad trygghet, valfrihet, än högre kvalitet inom skola, förskola och äldreomsorg. En bra kommun ska bli ännu bättre, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ett tydligt fokus är att kommunen ska erbjuda alla barn och unga som växer upp i Upplands-Bro en trygg skolgång och en god utbildning.

– Budgeten har ett tydligt fokus på vår framtid, våra barn- och ungdomar. Med satsningar på skolan samt socialnämndens arbete med ungdomar och feriearbeten. Alliansen satsar också på nya skolor, både i kommunal regi och med flera alternativa skolaktörer, säger Martin Normark (L), kommunalråd.

Upplands-Bro är en attraktiv kommun som växer. Målet om att kommunen över tid ska ha en befolkningsökning på två procent årligen över tid står fast.

– Alliansen har myntat ett begrepp, Småstadskaraktär! När Stockholmsregionen kännetecknas av högre utflyttning än inflyttning så går Upplands-Bro kommun i motsatt riktning. Vi har goda kommunikationer med närhet till Stockholmsregionens arbetsmarknadsutbud, en storslagen natur och rekreationsupplevelse på fritiden, säger Jan Stefanson (KD), kommunalråd.

Trygghetsfrågan är fortsatt prioriterad i budgetförslaget, där folkhälsa är en viktig del.

Visionen Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats speglar det strategiska arbetet med hållbarhet som sätter ramen för all verksamhet i kommunen. Det omsätts i praktiken genom att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

– Alliansen satsar på gröna värden med investeringar ibland annat solpaneler och laddstolpar. ALLA ska ges möjlighet till en bra bas i livet. Ett levande kulturliv och stimulerande fritidsmöjligheter bidrar till förbättrad folkhälsa, skolresultat och ökad integration. En hållbar kommun även i framtiden, säger Lisa Edwards (C), kommunalråd.

Är du nöjd med informationen på sidan?