Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Fyror bland linderödssvin och blåankor

Under torsdagen besökte årskurs 4 på Ekhammarskolan Öråkers gård för att lära sig mer om djur, natur och hållbarhet. Besöket var ett led i ett arbete kring hållbar utveckling som eleverna ägnat sig åt.

Glad gris

Linderödssvinet Maggie tar en tupplur.

Under en tid har eleverna på mellanstadiet på Ekhammarskolan arbetat med temat hållbar utveckling och vad det kan innebär i praktiken. Eleverna har tittat på de globala hållbarhetsmålen och funderat kring hur dessa mål kan anpassas till den egna vardagen. Bland annat har eleverna använt återanvända material i slöjden för att visa på vikten av att inte slänga något som kan komma till nytta på annat sätt. De har även fått studera människors olika levnadssituationer världen över och sett närmare på hur de själva kan bidra till en mer hållbar värld.

En dag i början av juni fick eleverna i årskurs 4 möjlighet att besöka Öråkers gård och där stifta bekantskap med en rad olika djur och aktiviteter som förekommer på en gård.

- Att stärka barns upplevelse av djur och natur är en viktig del för att skapa förståelse för den verklighet vi lever i. Det gör att eleverna får en större inblick i vad de globala målen faktiskt innebär och hur de kan dra sitt strå till stacken. Under terminen har eleverna bland annat planterat solrosor och därigenom kunna följa utvecklingen från frö till planta. Att vi får möjlighet att besöka Öråkers gård är mycket värdefullt för oss och eleverna uppskattar verkligen detta, säger Sofie Göransson, lärare på Ekhammarskolan.

Under besöket på Öråkers gård delades eleverna upp i mindre grupper och besökte olika stationer. Vid en station fick de träffa Hedemorahöns och svensk blåanka, vid en annan fick de prova att sitta i en traktor. Vid ett tunnelväxthus fick eleverna information om odling och fick själva plantera bönor. En station gav möjlighet att träffa de dräktiga linderödssvinen Maggie och Tina. Där fick eleverna lära sig att en gris är dräktig i tre månader, tre veckor och tre dagar och att Maggie och Tina tycker mycket om bröd.

- Vi vill gärna visa barnen hur vi tar hand om djur, växter och jorden. Det är så viktigt att ta hand om de resurser som finns och värna om miljön. För att tillgängliggöra vår vackra miljö även för vuxna arrangerar vi bland annat vandringar som startar i centrala Kungsängen och leder ut till vår gård. Vi hoppas att ännu fler hittar hit och därigenom kan lära sig mer om djur, natur och hållbarhet, säger Ebba Horn som driver Öråkers gård.

Bild av kvinna som ler

Läraren Sofie Göransson var en av initiativtagarna till tema hållbar utveckling som eleverna arbetat med.

Ett bildkollage av ankor i damm och odlingar

Några av de stationer som eleverna besökte under dagen.

En kvinna med solglasögon håller upp bilder av grisar

Ebba Horn berättar om linderödssvin för elever i årskurs 4.

Växter som blommar utanför ladugården

Är du nöjd med informationen på sidan?