Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Nu ska Upplands-Bro bli ännu mer klimatsmart

Vad kan en enskild invånare göra för att leva mer hållbart? Svaret har Upplands-Bro kommuns energi- och klimatrådgivare, som kan ge individuella råd kring hur energianvändningen och miljöpåverkan kan minskas – och pengar sparas.

Porträtt av glad ung man med glasögon, skäggstubb och slätrakad hjässa

Rasam Sheibeh är energi- och klimatrådgivare i Upplands-Bro kommun

Fyra kommuner,Upplands-Bro, Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna, har gått ihop i ett samarbete kring energi- och klimatrådgivning.

Rasam Sheibeh, nyanställd energi- och klimatrådgivare, har satt ett tydligt mål för sitt arbete.

– Som energiingenjör brinner jag för hållbara energilösningar. Jag kommer att göra mitt yttersta för att hjälpa kommunernas invånare att minska sin klimatpåverkan. Mitt främsta fokus är att informationen ska vara lättillgänglig, att ge motivation till förändring samt att ge stöd i förändringsprocessen, säger han.

Hjälpen från energi- och klimatrådgivaren är gratis och finns tillgänglig för både privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag.

Tjänsten är finansierad genom statliga medel från Energimyndigheten. Nicola Björk, miljöstrateg i Upplands-Bro kommun, ser möjligheter med ett brett samarbete mellan de fyra kommunerna, och välkomnar Rasam och den service som detta innebär för invånarna i Upplands-Bro kommun.

– Vi jobbar för att ha hög kvalitet och god kontinuitet i arbetet med energi- och klimatrådgivningen. Att vi inom det kommunövergripande samarbetet nu har en person anställd kommer att leda till att fler invånare kan få stöd i sin strävan att bli mer miljö- och klimatvänliga, säger Nicola Björk.

De fyra kommunerna kommer att jobba tätt ihop och det är Rasam Sheibeh som kommer att hålla i aktiviteter samt projekt riktat mot föreningar och företag.

Den nya invånarservicen med en energi- och klimatrådgivare är en del av Upplands-Bro kommuns arbete med att bidra till de globala målen i Agenda 2030.

Vill du ha råd?

Samtliga kommuner i Stockholms län samverkar kring energi- och klimatrådgivning, bland annat genom en gemensam informationssida på nätet. Här kan du få tips och råd om installation av solceller, val av värmesystem, samt svar på frågor om exempelvis laddplats eller möjligheter till bidrag och stöd.

Är du nöjd med informationen på sidan?