Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Nu rivs uttjänta skorstenen i Bro

Skorstenen på EON:s gamla panncentral i Bro centrum ska rivas. I och med det försvinner det 58 meter höga landmärket. Den 7 juni sätter arbetet igång.

Drönarbild Bro från ovan med skorsten i mitten

Den här skorstenen är snart ett minne blott

I många år fick boende i Bro både sin värme och elektricitet från byggnaden vid Bro centrum, vars skorsten är som ett landmärke.

2020 flyttade EON sina värmepannor därifrån, till den moderna anläggningen i Högbytorp. Kvar finns en elnätsstation, som också kommer att flyttas så småningom.

Nästa vecka påbörjas alltså arbetet med att riva den höga skorstenen som sträcker sig 58 meter upp mot himlen.

– Arbetet inleds den 7 juni och kommer att pågå i en vecka ungefär. Med hjälp av kranbilar kommer skorstenen att tas ner i sektioner, uppifrån och ner, säger Stefan Göransson, förvaltare på Upplands-Brohus.

En fråga inför rivningen har varit vart man ska flytta den mobilantenn som har suttit på skorsten, det är nu löst.

Eftersom byggnaden inte längre fyller samma funktion som tidigare så kommer kommunen tillsammans med Upplands-Brohus att se över hur platsen kan utvecklas framöver, som en del i det större arbetet med att utveckla de centrala delarna av Bro.

Upplands-Brohus har idag en del verksamhet i byggnaden och här finns också företagets bilar och maskiner men man tittar nu på nya lokaler.

Någon lång flytt blir det dock inte, enligt Ann Hermansson Alm, VD på Upplands-Brohus.

– Vi kommer att finnas kvar här i Bro. Vi ska hitta alternativa lokaler för att kunna upprätthålla servicen gentemot våra hyresgäster, säger hon.

Är du nöjd med informationen på sidan?