Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Fritidshemmens dag 2021

Varje år firas Fritidshemmens dag för att uppmärksamma det viktiga pedagogiska arbete som görs inom fritidshemmen. Tema för dagen är ”lära, leva, utvecklas”.

Banderoll gjord av barn

Foto: Finnstaskolans fritidshem

Fritidshemmens uppgift är, enligt skollagen, att stimulera elevernas utveckling och lärande och ge dem en meningsfull fritid, både före och efter skolan och under lov. Det är inte obligatoriskt att delta i fritidshemmens verksamhet, även om dessa ingår i skolverksamheten och kompletterar de obligatoriska skolformerna.

Här kan du ta del av några aktiviteter som genomfördes under fritidshemmens dag i år.

Finnstaskolans fritidshem

”Vi uppmärksammade dagen med festligheter ute på vår skolgård i form av olika covid-säkrade stationer. Stationer som eleverna kunde pröva på eller njuta av detta år var: måla på stenar (som elever samlat under april), blåsa såpbubblor i olika storlekar, dansa, vattentransport, hopprepshoppning (sammanställning görs på hur många hopp som gemensamt hanns med), kasta disc i rockringar, tvålskjutning.

Det bjöds också på invigning av ytterligare nya käpphästar och hinder samt ett analogt tvspel som spelades med hjälp av iPad och QR-koder, där olika uppdrag skulle genomföras på skolgården.

Eleverna hade även inför denna dag förberett och tillverkat vimplar som vajade ute på skolgården, samt tillverkat flaskpost. I varje flaska hittar du ett brev skrivet av eleverna i F-3. Där de fick berätta vad som är ”bäst i deras hemort”, Detta som en del i arbetet med fritidshemmens dag samt en del av vårt arbete med läs- och skrivprojektet ”Läsa äger” vilket alla fritidshem i Upplands-Bro deltar i. Rektorn invigde dagen med digitalt tal som spelades upp i samtliga klassrum, där visades också några digitala uppträdanden från modiga elever.”

Är du nöjd med informationen på sidan?