Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Omdaning Bro – så ska Bro utvecklas till en hållbar småstad

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Den 14 april fattade kommunstyrelsen beslut om projektet som väntas pågå fram till 2030. Se invigningsfilmen nedan!

Ett tryggt och hållbart Bro

Omdaning Bro är tänkt att bli en förändring av området i grunden där social hållbarhet är ramen för hela arbetet. Syftet är att utveckla bostäder, arbetsliv, näringsliv och skola till ett tryggt, lugnt och mer integrerat Bro.

– Ett av våra löften inför valet 2018 var att ta otrygghet – både upplevd och faktisk otrygghet – på allvar. Omdaning Bro kommer att förbättra möjligheterna för alla som växer upp, bor och verkar i centrala Bro. Social hållbarhet är en röd tråd i omdaningen där en levande småstad med livlig och attraktiv närservice ska växa fram parallellt med arbetsplatser och bostäder, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ny skola

Projektet kommer dels att handla om förändringar i den fysiska miljön. En ny skola planeras på Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen. Hur skolan blir exakt är inte klart, detaljplanering pågår, men tanken är att Broskolans verksamhet flyttas dit.

– Omdaning Bro ska vara en positiv kraft för ett medmänskligt samhälle där generationer kan bo, träffas och där erfarenheter och upplevelser kan delas. Det är trygghetsskapande att man känner igen varandra och varandras familjer. Vi vill att Bro ska vara en väl omhändertagen och vacker plats och nu startar vi ett arbete för att utveckla Bro i den riktningen, säger Lisa Edwards (C), kommunalråd.

Bostäder och levande centrum

Förtätning med nya bostäder i och omkring centrala Bro, eventuellt med blandade upplåtelseformer, och fler arbetsplatser i centrum är andra nyckelfaktorer, liksom en tanke om att knyta ihop centrum med stationsområdet och på så sätt skapa ett centralt stråk genom Bro där folk rör sig och möts naturligt – ett vanligt inslag i den typiska småstaden.

– 2014 fick centrala Bro ett nytt torg och Brohuset rustades upp med en restaurangdel och fick utökade öppettider. Man kan konstatera att allt ligger väl dolt bakom en öken av bilparkeringar. Det vill vi ändra på. Aktiviteter och handel ska flyttas närmare Enköpingsvägen och bjuda in besökare till torget och mötesplatserna. Det ska även kopplas samman genom ”Köpmanvägenstråket” med stationen, Trädgårdstaden och Bro Mälarstad (Tegelhagen), säger Jan Stefansson (KD), kommunalråd.

Fler arbetsplatser i centrum skulle innebära att fler vuxna rör sig där, en trygghetsfaktor i sig, som dessutom skulle ge ett större kundunderlag för butiker och service i Bro.

– Upplands-Bro är en kommun i snabb utveckling med ökande befolkning och arbetsplatser vilket ger möjlighet att utveckla centrala Bro med boende, service, arbetsplatser och trygghetsfrågorna. Vi ser det som mycket viktigt att de boende i området själva engageras för delta i dialogen om hur området ska omvandlas. Och att slutresultatet blir något som alla är stolta över! avslutar Martin Normark (L), kommunalråd.

Mer om Omdaning Bro

Här kan du läsa förslaget till beslut Pdf, 50.5 MB. (skrolla till sidan 93)

Detta händer nu

Samtidigt som beslut fattades om startskottet för Omdaning Bro, beslutades även om att utlysa en markanvisningstävling där kommunen bjuder in arkitekter att föreslå utveckling av centrala Bro med både den fysiska miljön och social hållbarhet som utgångspunkt.

Läs mer här Pdf, 50.5 MB., skrolla till sidan 107.

En ny skola planeras på Kockbacka gärde. Just nu pågår samråd för detaljplanen som ska möjliggöra bygget av skolan.

Läs mer om projektet

Hör mer om projektet i kommunens egen podd, Bättre Tillsammans.

Tre personer framför ett blågult band.

Lisa Edwards (C), kommunalråd, Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande och Martin Normark (L), kommunalråd inviger projektet Omdaning Bro. Foto: Rosie Alm

Är du nöjd med informationen på sidan?