Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommunen slopar två års avgifter för alkoholtillsyn

Besöksnäringen och restauranger har drabbats hårt ekonomiskt i spåren av pandemin. Kommunfullmäktige har därför beslutat att slopa de årliga avgifterna för alkoholtillsyn, både för 2020 och 2021.

Det vackra kommunhuset i solsken  med kommunens logotyp i all sin glans mitt på fasaden

Företagen får fakturan året efter att tillsynen skett. I år skulle de alltså ha betalat för 2020 års tillsyn – om allt var som vanligt.

På grund av den negativa effekt som pandemin har orsakat besöks- och restaurangnäringarna kommer företagen i Upplands-Bro inte att behöva betala något i år, och inte heller 2022 (då årets tillsyn skulle ha fakturerats).

Detta enligt ett beslut i kommunfullmäktige 31 mars.

– Det här är ett sätt att underlätta för branscher i vår kommun som har drabbats oerhört hårt av pandemin. Det kommer att vara ett stöd för såväl konferensanläggningar som restauranger, bägge viktiga näringar för en levande och attraktiv kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Är du nöjd med informationen på sidan?