Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommundirektör Ida Texell mottar stipendium för sitt hållbarhetsarbete

Upplands-Bros kommundirektör Ida Texell är 2020 års mottagare av Föreningen brandteknisk ingenjörsvetenskaps stipendium. Hon får det för sitt normkritiska arbete inom den kommunala räddningstjänsten där hon, enligt motiveringen, har ”banat väg för en mer inkluderande räddningstjänst i Sverige”.

Kommundirektör Ida Texell

– Jag är oerhört hedrad, stolt och tacksam över att få ta emot det här stipendiet. För mig är ett hållbart samhälle där alla känner sig inkluderade och där alla ges förutsättningar att förverkliga sig själva och skapa sin egen väg, en avgörande fråga för framtiden, säger Ida Texell.

I sitt arbete som kommundirektör har hon konsekvent lyft hållbarhetsfrågorna så att de nu genomsyrar arbetet i hela organisationen. Och som tidigare ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, så vet Ida Texell vad hon talar om.

Att hon nu får motta ett årligt stipendium av just Föreningen brandteknisk ingenjörsvetenskap, har att göra med hennes bakgrund som utbildad brandingenjör och hennes år som räddningschef/förbundsdirektör vid brandkåren Attunda.

Parallellt med chefsuppdraget startade Ida Texell nätverket Magma, vars ambition är att öka kvinnliga anställda inom räddningstjänsten och speciellt att få in fler kvinnor på chefspositioner.

Motivering

”Idas arbete inom kommunal räddningstjänst har utmanat rådande normer och därmed banat väg för en mer inkluderande räddningstjänst i Sverige. Ida har genom sitt arbete visat att brandsäkerhet är en del av ett samhälle för alla. Genom sitt mod och sin handlingskraft inspirerar hon andra att vara modiga och våga leda för en bättre värld.” Föreningen brandteknisk ingenjörsvetenskap

Är du nöjd med informationen på sidan?