Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Förslag till detaljplan för ny skola i Bro

Den 17 mars väntas samhällsbyggnadsutskottet besluta om att skicka ut ett förslag till detaljplan för en ny skola i Bro på samråd. Den politiska viljan är att skapa nya lokaler för Broskolan.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om ett uppdrag för att ta fram en detaljplan för en ny skola på Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen. Nu är det snart dags för samråd.

Skolan planeras för 500 elever, med möjlighet att bygga ut i framtiden för att kunna ta emot upp till 1000 elever i årskurs f-9. I planen ingår även en idrottssal för skolidrott och en skolgård som uppfyller riktlinjerna för barns utemiljö.

Förslaget innehåller flera kopplingar för gång och cykel till övriga Bro. Detta för att säkerställa trygga och säkra skolvägar för de framtida eleverna. Man föreslår även en gång- och cykelbro längs Ginnlögs väg. På så sätt skapas en genare väg från skolan till Bro IP och även de kommande nya bostadsområdena på andra sidan järnvägen.

Längs Enköpingsvägen i norr och mot järnvägen i söder planeras bullervallar för att säkerställa en god utemiljö på skolgården.

Inom området planeras för dagvattendammar som ska rena dagvattnet från Bro samtidigt som det ger en trevlig miljö för rekreation. Man planerar även för en del bostäder. Att människor rör sig i området större delar av dygnet bidrar till en tryggare plats.

Broskolan kan flytta

Det finns idag inget beslut om upptagningsområde för den nya skolan, men de styrande partierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, vill inom några år flytta Broskolans verksamhet dit.

– Det här är en del av vårt övergripande arbete för ett tryggare Bro. För Broskolans del är syftet att skapa en mer integrerad skolmiljö, vi tror att placeringen är bra för att få elever från olika delar av Bro att söka sig dit. En skola och ett samhälle som är integrerat och går ihop ökar förståelsen mellan människor och det är värdefullt för alla. Samtidigt får verksamheten bättre förutsättningar med nya fräscha lokaler. Skolan ska även fortsättningsvis vara kommunal, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

En annan del av den politiska visionen handlar om hur Bro centrum kan utvecklas om Broskolan flyttar.

– Vi vill ha in arbetsplatser i Bro centrum. En ökad vuxennärvaro skulle ge ökad trygghet och även bidra till ett levande centrum och bättre service för alla Brobor, eftersom fler skulle göra sina ärenden där: äta lunch, gå till frisören, köpa blommor till exempel. Fler vuxna i centrum och en mer integrerad skola är två viktiga steg mot ett tryggare och mer socialt hållbart Bro, säger Fredrik Kjos.

Är du nöjd med informationen på sidan?