Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Thomas Lenell blir ny samhällsbyggnadschef

Under vintern har rekryteringsprocessen till ny samhällsbyggnadschef pågått. Nu är det klart. Thomas Lenell, nuvarande samhällsbyggnadschef i Ale kommun, blir ny samhällsbyggnadschef i Upplands-Bro. Han tillträder tjänsten i juni 2021.

– Vi är väldigt glada att Thomas väljer att börja arbeta inom Upplands-Bro kommun. Med den stora erfarenhet, det invånarfokus och den lösningsorienterade förmåga Thomas besitter ser jag verkligen fram emot en intressant utveckling för kommunen inom samhällsbyggnadsområdet, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Thomas Lenell har lång erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet. För närvarande arbetar han i Ale kommun där han fokuserat på att säkerställa att bostadsbyggande, näringsliv och samhällsutveckling går i takt.

– Jag är oerhört glad över att få möjlighet att bidra till Upplands-Bros framtida utveckling. För mig känns det som att säcken knyts ihop. Upplands-Bro kommun arbetar med de tre olika hållbarhetsperspektiven (social, ekonomisk och miljömässig) på ett sätt som tilltalar mig personligen. För att kunna bygga ett samhälle som håller ihop krävs alla tre delarna. Det är då människor trivs och samhällen utvecklas, säger Thomas Lenell, tillträdande samhällsbyggnadschef.

För Thomas är det också mycket viktigt att fokusera på det centrala i en kommuns arbete, det vill säga skapa nytta för invånarna.

– Den första frågan alla som arbetar på en kommun måste ställa sig är varför finns vi och för vilka finns vi till? Svaret är alltid invånaren. Det är för göra samhället bättre för invånarna vi går till jobbet, det är med invånarnas bäst vi planerar och utför den verksamhet vi är satta att arbeta med. Invånare kan också ses ur ett större perspektiv, där vi också inkluderar företag. Utan företag kan en kommun inte utföra sina uppdrag och det är genom företag kommunens invånare får en sysselsättning och en inkomst. En kommun måste kroka arm med såväl invånare som företag för att tillsammans kunna utveckla samhället.

Samhällsutveckling är ett viktigt fokusområde inom Upplands-Bro kommun. Genom att bostadsbyggande hänger ihop med övrig samhällsutvecklings skapas såväl dynamik som trygga miljöer som öppnar upp för socialt liv. Upplands-Bro har under många år varit en mycket expansiv kommun och varit en av de mest snabbväxande kommunerna i Sverige. Med både småstadsanda och närheten till Stockholm har Upplands-Bro mycket goda möjligheter att även framöver vara en kommun som lockar både nya invånare och företag att slå sig ner här.

– Thomas har en spännande resa framför sig. Med utgångspunkt i flera perspektiv, bland dessa är invånarnas möjligheter, det trygga samhällsbygget och samverkan med det lokala näringslivet särskilt viktiga delar, ser vi fram emot den samhällsutveckling som väntar kommunen. Vi är i full gång med en rad olika utvecklingsprojekt som kommer att göra Upplands-Bro till en ännu bättre plats att bo och verka på. Vi välkomnar Thomas till en spännande kommun, där invånarnas möjlighet till utveckling och ett gott liv alltid står i fokus, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Är du nöjd med informationen på sidan?