Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Så arbetar kommunen för att förebygga kriminalitet

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att bo och vistas i, det brottsförebyggande arbetet är prioriterat. Kommunen kan även stötta personer med en kriminell livsstil som väljer att byta riktning i livet, ”hoppa av”, och lämna sitt destruktiva beteende bakom sig.

Bild av Trygghetscentret i Bro

Kommunen arbetar aktivt för att ingen ska hamna i utanförskap och en kriminell livsstil. Fältgruppen och ungdomsstödjare jobbar uppsökande, vilket betyder att de rör sig ute där ungdomar finns och bygger relationer för att upptäcka destruktiva mönster och stötta unga i att bryta dem.

Kommunen erbjuder även stöd till föräldrar.

– Det sociala trygghetsarbetet sker bland annat genom att vi erbjuder våra unga goda vuxenrelationer och positiva sociala sammanhang och vi har vuxennärvaro ute både dag, kväll, natt och helg. Kommunen har ett stort ansvar när det gäller minderåriga, säger Camilla Stark, trygghets- och preventionschef.

Kommunen kan också ge stöd till vuxna som vill lämna en kriminell livsstil, ”hoppa av”, och byta riktning i livet. Ett bra stöd ökar chansen att lyckas hålla fast i nya positiva vanor, vilket är en vinst både för individen och för samhället.

– Det bygger på ett eget driv från personen som söker stöd, det är den personen som måste göra jobbet. Vi kartlägger behoven i varje enskild situation, det kan handla om missbruksproblematik eller att man behöver hjälp att flytta till en annan ort, säger Helena Åman, socialchef.

Hösten 2020 upphandlade Upplands-Bro, tillsammans med Järfälla kommun, ett antal externa aktörer som nu arbetar med socialt stöd för livsstilsskriminella som vill hoppa av. En fördel med detta är att man på så sätt arbetar med hela lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, som kommunen har ett nära samarbete med.

– Kommunerna har en stor del i arbetet med att stötta dem som vill lämna en kriminell livsstil. Från polisens håll ser vi väldigt positivt på avhopparverksamheten och jag vet att man jobbar hårt med detta i Upplands-Bro, säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef i Järfälla/Upplands-Bro.

Är du nöjd med informationen på sidan?