Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommunen förbereder take away-luncher för gymnasieelever

I slutet av höstterminen 2020 undervisades gymnasieeleverna på distans och detta kommer att fortsätta när vårterminen startar. Nu vill den politiska ledningen, liksom i våras, erbjuda kommunens gymnasieelever att hämta ut luncher från lokala restauranger, som kommunen bekostar.

sallad takeaway-lunch

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) fattade ett ordförandebeslut 9 december om att åter erbjuda gymnasieelever i Upplands-Bro take-awaylunch från lokala restauranger när vårterminen 2021 drar igång, under tiden som undervisningen sker på distans.

Kommunen förbereder därför nu så att detta kan starta så snart som möjligt.

Myndigheternas rekommendation om distansundervisning för landets gymnasieelever gäller till och med 24 januari 2021. Efter det fattas ett nytt beslut.

Så snart detaljerna är klara kommer information om upplägget kring luncherna för Upplands-Bros gymnasieelver att kommuniceras här på kommunens hemsida.

Är du nöjd med informationen på sidan?