Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Människorna i fokus när Upplands-Bro satsar digitalt

Hösten 2020 fick Upplands-Bro för första gången över 30 000 invånare. Här är det människorna som står i fokus. För att möta det allt större behovet av service har kommunen på bara ett år lanserat över 100 e-tjänster som underlättar vardagen – för både invånare och medarbetare.

Medarbetare i Upplands-Bro, kollage av sex personer

Lika viktigt som effektivisering och digitalisering av processer, är människorna i kommunens verksamheter. Under hashtag #viärupplandsbro delar kommunen berättelser om personer som i sina yrkesroller gör skillnad i Upplands-Brobornas vardag. Uppe, från vänster: Oshy, enhetschef unga kultur- och fritid, Markus, musik- och idrottslärare, Sara, driftsledare gata, park och trafik, Emil, förskolekock, Victoria, daglig verksamhet och Edi, silviasyster inom demensvården.

Upplands-Bro kommun ligger i hjärtat av Mälardalen, bara en halvtimme med pendeltåg in till centrala Stockholm. Kanske är det just läget – närheten till city i kombination med sjönära natur och landsbyggd – som gjort att befolkningen har ökat med 7000 personer de senaste tio åren och nu har passerat 30 000.

Den snabba expansionen ställer höga krav på kommunens verksamheter. Det självklara målet är en effektiv organisation med bra och individanpassade välfärdstjänster.

– Vi utför vårt uppdrag med våra invånares bästa för ögonen. Det krävs att vi visar mod och ständigt utvecklas. Digitalisering är en avgörande del i det arbetet, säger Ida Texell, kommundirektör.

I Upplands-Bro kommun betyder digitalisering att använda teknik för att förnya, förenkla och förbättra arbetet till nytta för invånarna.

Underlättar vardagen

Avancerad AI (artificiell intelligens) gör att varje besökare på kommunens hemsida får en anpassad upplevelse. Och det gångna året, trots stora utmaningar kopplat till pandemin, har Upplands-Bro byggt en helt ny e-tjänstplattform. Över 100 e-tjänster har lanserats. Många av dem sparar mycket tid och arbete för både personal och invånare.

Till exempel slipper skolsköterskorna nu lägga veckor på att jaga in vårdnadshavares underskrifter på papperslappar inför vaccinationer av elever. Det sköts enkelt via en e-tjänst med hjälp av bank-ID.

”Digital kollega” avlastar

2021 får kommunens löneadministratörer en ny ”digital kollega”. Då implementeras RPA-teknik (Robotic Process Automation) vilket innebär att en robot kommer att överföra anställningsdata mellan olika system – något som idag görs manuellt av personalen varje dag. Därmed frigörs tid som medarbetarna kan lägga på mer kvalificerade uppgifter.

Det är inte första gången kommunen tar hjälp av en digital kollega, Upplands-Bro var först ut att använda den sociala AI-roboten Tengai som ett verktyg i arbetet med fördomsfri rekrytering.

För att kunna erbjuda Upplands-Broborna nya tekniska möjligheter är en kultur som uppmuntrar nytänkande helt central. Vid en av kommunens badplatser i ett naturreservat ska en ny kaféstuga byggas. En perfekt plats för tekniken att möta naturen, tyckte någon.

Så utöver glassförsäljning om somrarna är nu planen att driva ett utomhuslabb från stugan. Här ska tekniska lösningar kopplade till platsen testas. Kanske blir det en app med information om lediga p-platser? Eller ett teknikbibliotek, där både förskolebarn, skolelever och äldre kan låna tekniska hjälpmedel?

– Digitaliseringen är verktyg som kan förbättra vårt arbete men allt handlar i slutändan om människor. I Upplands-Bro tror vi att nyckeln till ett bra samhälle är att alla som bor och verkar i kommunen känner sig inkluderade. Det är vi som är samhället och som tillsammans är Upplands-Bro, säger kommundirektör Ida Texell.

Populära e-tjänster i Upplands-Bro kommun

  • Felanmälan
  • Samtycke för vaccination
  • Orosanmälan barn
  • Ansökan om borgerlig vigsel

Är du nöjd med informationen på sidan?