4JUL2022

Förstudie om nationellt centrum för fotboll vid Kungsängens IP påbörjad

Den 1 juni fattade kommunstyrelsen beslut om att Upplands-Bro kommun ingår ett intentionsavtal med Svenska fotbollsförbundet och Hemsö som går ut på att genomföra en förstudie om nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll i anslutning till Kungsängen IP. Arbetet är nu igång och planeras pågå till våren 2023.

– Satsningen på Kungsängens IP är ett mycket viktigt politiskt beslut som kan gynna både det lokala föreningslivet, den regionala folkhälsan och Sverige som fotbollsnation. En samlad politisk vilja att utveckla vår kommun och samarbetet med Svenska fotbollsförbundet är goda förutsättningar för att skapa något riktigt bra, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande.

Förstudien genomförs gemensamt av de tre olika parterna och kommunens roll är att leda arbetet. Förstudien pågår fram till den 30 april 2023.

– Vi har redan börjat undersöka de lokala förutsättningarna och leta inspiration från nationella träningscenter i andra länder, såsom England och Portugal. För oss som kommun är det även viktigt att involvera det lokala föreningslivet. Vi vill utveckla en plats som ger de bästa förutsättningarna för både breddidrott och elitsatsningar. Därför har en tidig dialog påbörjats med idrottsföreningarna, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

Det som förstudien utreder är hur ett nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll skulle kunna uppföras i anslutning till Kungsängens IP.

– Det vi vill skapa är något helt nytt för svensk fotboll men också idrott i stort – En unik plats där vi kan förena folkhälsa, träning, utbildning och teknisk innovation. Detta i en naturskön grönskande miljö som dessutom ligger nära till Stockholm och Arlanda, säger Ida Texell.

Flygbild över idrottsplats, skog och motorväg

Kungsängens IP, sett från E18.

Ett spår som utreds är kopplingar till forskning och utbildning. Svenska fotbollsförbundet vill samla spelarutveckling, tränarutbildning och domarutbildning. Ett möjligt forsknings- och utvecklingsområde är kopplingen mellan idrott, teknik och hälsa. Tekniska stöd utvecklas löpande som hjälpmedel till idrotten och här har Sverige en möjlighet att öka sin innovationsförmåga.

– Ett nationellt center för fotboll skulle innebära fler och nya sysselsättningsmöjligheter, både när det gäller specialisttjänster och nya utbildningar. Men också ökat underlag för kringservice inom områden som rehabilitering, hälsa, hotell- och konferens. Tillsammans med föreningslivets engagemang och verksamheter skulle utvecklingen av Kungsängens IP innebära en rejäl satsning för hela kommunen. För mig är det en satsning på både idrott och social hållbarhet, säger Fredrik Kjos.

Fakta Kungsängens IP

På Kungsängens IP finns fem fullstora fotbollsplaner, tre med naturgräs och två med konstgräs. Det finns också en konstfryst bandybana, friidrottsbanor, servicebyggnad med omklädningsrum och servering. När inte banorna är bokade är det fritt fram att använda löparbanorna, fotbollsplanerna och isbanan.

Fakta Svenska Fotbollsförbundet

Svenska Fotbollförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund. Fotbollens föreningar har sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 600.000 aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter.

Relaterade nyheter

  • 8 AUG 2022
    I september är det premiär för Upplands-Bro swimrun. Nu bjuder en av loppets sponsorer, tillsammans kommunens fritidskonsulent, tillika OS-medaljör i simning, Lars Frölander, in till ett övningsevent inför loppet. Tips om utrustning...
  • 5 AUG 2022
    Torsdagen den 4 augusti ställdes ett tivoli upp vid Stjärnparken i Bro. Tivolit kom till Bro med anledning av en filminspelning. Allmänheten bjöds in för att njuta av tivolits attraktioner och samtidigt vara statister i den svenska...
  • 5 AUG 2022
    Torsdagen den 4 augusti invigdes de nya gungorna i Stjärnparken, i Bro. På plats var Brobor i alla åldrar samt kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Petersson Ersoy (C), som klippte bandet och bjöd in till att gunga.
Upp