20JUN2022

Kommunen undersöker tryggheten för företag tillsammans med Tryggare Sverige

Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3 juli. Resultatet kommer att ligga till grund för planering och samordning av lämpliga insatser.

– Vi är mycket glada över att Stiftelsen Tryggare Sverige vill genomföra denna undersökning med oss. Den kommer ge oss en fingervisning om hur våra företagare upplever tryggheten för sig, sin personal och sitt företag i kommunen samt visa var vi kan lägga vårt fokus för att förbättra den upplevda tryggheten för företagarna, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Enkäten Företagens trygghetsundersökning (FTU) skickades ut till cirka tusen företag i Upplands-Bro. Enkäten är digital men information om enkäten gick ut fysiskt via posten. Enkäten genomförs under juni månad och avslutas den 3 juli. Resultaten från undersökningen presenteras i höst.

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2022
    Nyföretagarcentrum i Upplands-Bro har avslutats. Kommunen satsar nu på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. I...
  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 31 MAJ 2022
    Företagen i Upplands-Bro tycker att företagsklimatet i kommunen är bra. Man backar marginellt på frågan om det sammanfattande omdömet. På den viktiga frågan om kommunens service och bemötande ger företagarna ett betydligt högre betyg...
Upp