15JUN2022

Över 100 000 blommor planterade i Bro

Under den 2–3 juni såddes över 100 000 blommor i Bro genom sprutsådd, en teknik som går ut på att med maskin spruta ut fröer tillsammans med vatten och näring. Sådden av blommorna genomförs som en del av projektet Omdaning Bro.

De blommor som planterats är 30 000 solrosfröer och 2000 kvadratmeter ängsfröer. Ängsfröblandningen innehåller 40 olika arter, bland annat Rosenskära, Blåklint, Prästkrage, Förgätmigej och Ringblomma. Flera av blommorna är fleråriga, vilket innebär att de kommer växa upp under vår och sommar flera år i rad.

– Blommor är något som uppskattas av både människor och insekter. Genom denna insats skapar vi både en vackrare utemiljö och stärker den biologiska mångfalden i Bro, säger Sara Bergkvist, delprojektledare inom Omdaning Bro.

I stället för att manuellt strö ut frön för att sedan vattna och gödsla så används en maskin där fröer blandade med vatten och cellulosa sprutas ut över jorden. På så sätt behöver man inte vattna och gödsla efter sådd.

– Sprutsådd är en metod som sparar många arbetstimmar, säger Sara Bergkvist.

Måndagen den 20 juni planeras även sommarblommor i krukor i Bro centrum.

Relaterade nyheter

  • 4 JUL 2022
    Som en del av konstfestivalen Wallstreet Stockholm målas två gångtunnlar i Bro. Etablerade konstnärer handleder sommarjobbande ungdomar från Upplands-Bro kommun som har fått i uppdrag att måla tunnlarna för ökad trivsel och trygg...
  • 1 JUL 2022
    Konstfestivalen Wallstreet Stockholm pågår just nu i Bro, Stockholm och Nacka. Konst skapas i det offentliga rummet i centrala Bro av både etablerade konstnärer och kreativa invånare. Som en del av konstfestivalen har 34 ungdomar fått...
  • 30 JUN 2022
    Genom projektet Omdaning Bro har Upplands-Bro kommun genomfört en inventering av parkbänkar i Bro tätort. Under inventeringen tog kommunen även hjälp av Bro-borna som fick svara på frågan var det saknas parkbänkar. Nu är det klart...
Upp