3JUN2022

Sverige värd för årets Världsmiljödag – 5 juni

Den 5 juni firas Världsmiljödagen, en global kampanj för att öka kunskapen och mobilisera handlingskraft kring aktuella miljöfrågor. I år är Sverige värdland och temadagen avslutar också vårt värdskap för det globala FN-mötet Stockholm+50.

Temat för Världsmiljödagen 2022 är att leva hållbart i samklang med naturen och behovet av att ställa om till en grönare livsstil, där alla kan bidra med smarta val för en mer hållbar värld.

-Det har varit ett enormt utbud av seminarier och föreläsningar, säger Mira Gartz, miljöstrateg i Upplands-Bro kommun. Jag har bland annat deltagit på ett event om cirkulära flöden i ett mer hållbart livsmedelssystem. Exempelvis hur man kan ta tillvara näring i avloppsvatten eller restprodukter från lantbruket och återföra den till jordbruket. Maten vi äter förbinder i princip alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda2030, så hur man producerar mat och hur man tar hand om samhällets restprodukter är centrala frågor som måste tas på allvar för nå målen.

Upplands-Bro kommun har precis tagit fram en ny miljö- och klimatstrategi med tre tydliga fokusområden: klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.

Mira Gartz, miljöstrateg i Upplands-Bro kommun, på FN-mötet Stockholm+50.

Världsmiljödagen arrangeras varje år av FNs miljöprogram UNEP, med ett särskilt tema och ett värdland.

Den första FN-konferensen på miljötema hölls i Stockholm för 50 år sedan, den blev tonsättande för FNs miljöarbete.

Relaterade nyheter

  • 30 JUN 2022
    För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar, krävs god planering. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige en dagvattenplan och dagvattenpolicy, som...
  • 27 JUN 2022
    Två personer dödades och flera skadades i samband med en skjutning på en gaybar i Norges huvudstad Oslo under midsommarhelgen. Dådet skedde dagen innan den årliga Prideparaden i Oslo. Paraden ställdes in till följd av händelsen.
  • 22 JUN 2022
    Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) önskar alla en glad midsommar och en skön sommar.
Upp