4MAJ2022

Är du en framtida lastbilsförare? Sök yrkesförarutbildning i Upplands-Bro senast 5 juni

Den 5 juni är sista ansökningsdag för att delta i yrkesförarutbildningen som startar vecka 32. Utbildningen är upp till 30 veckor och ger kunskap som krävs för att arbeta som yrkesförare på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt.

Du som är intresserad av att gå utbildningen måste ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från årskurs 9 eller grundläggande nivå på delkurs 4. Du behöver också ha B-körkort (manuell förarbehörighet).

När utbildningen är avslutad kan du pröva Transportstyrelsens krav för C-körkort och yrkeskompetens för godstransporter. För att få yrkeskompetensbevis (YKB) ska du, enligt lag, vara minst 21 år när kurserna avslutas.

För att säkerställa att du kommer att klara studierna och körträning i lastbil, kallas du till ett körtest innan kursstart. Testet görs i personbil på skolan.

Läs mer om yrkesförarutbildningen och ansök till kursen

Relaterade nyheter

  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
  • 12 MAJ 2022
    Känner du en ung person som skulle behöva en hjälpande hand tillbaka till samhället och en meningsfull framtid? Framtidslabbet är projektet som vänder sig till unga som av olika skäl inte fullföljt sin skolgång eller arbete och hamnat...
  • 12 MAJ 2022
    Den 27 april godkände kommunfullmäktige Upplands-Brohus framställan om produktion av tio radhus på Köpmanvägen i Bro. Nu arbetar Upplands-Brohus med kalkyl och bygglov för projektet. Husen beräknas stå klara till sommaren 2024.
Upp