29APR2022

Nu blir avfallsförbränningen för Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner mer hållbar

Kommunerna Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna har gett E.ON i uppdrag att återvinna den flygaska som uppstår vid produktionen av kraftvärme, genom en ny teknik som utvecklats av miljöföretaget Ragn-Sells.

En avfallsanläggning.

Foto: E.ON

– Vi är stolta över att vara en av de första kommuner som ser till att flygaskan från restavfallsförbränning återvinns. Att askan i stället för en miljöbelastning nu blir en resurs, till exempel vägsalt för vinterns halkbekämpning, hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål, säger Winand Hendriks, Avfallschef på Sigtuna Vatten & Renhållning.

När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av tungmetaller och klorider. Samtidigt innehåller flygaskan stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium.

Ash2Salt-tekniken, som utvecklats och patenterats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, innebär att råvarorna kan återvinnas samtidigt som miljögifter tas bort ur kretsloppet.

– Håbo kommun har höga hållbarhetsambitioner och vi letar hela tiden efter nya lösningar som minskar vårt avtryck på miljö och klimat. Genom att återvinna vår flygaska bidrar vi till att råvaror används om och om igen i en allt mer cirkulär ekonomi, säger Anna Darpe, Avfallschef på Håbo kommun.

E.ON använder brännbart avfall från de tre kommunerna för att producera kraftvärme i sin kretsloppsanläggning på Högbytorp i Upplands-Bro. Ragn-Sells nya anläggning för återvinning av flygaska byggs just nu alldeles intill E.ON, vilket gör transportvägen för askan minimal.

Anläggningen tas i drift under andra halvåret 2022 och kommer att ha kapacitet att behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år.

– Vi ser väldigt positivt på möjligheten att återvinna den flygaska som vårt avfall ger upphov till. Det är fantastiskt att vi och E.ON har hittat en enkel lösning som inte kräver en ny upphandling och vi hoppas att andra kommuner kan inspireras, säger Mikael Thelin, Avfallschef på Upplands-Bro kommun.

I Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el.

Relaterade nyheter

Upp