29MAR2022

Välkommen till trygghetsvandring i Bro den 6 april

Har du synpunkter eller förslag på hur din närmiljö kan förbättras? Upplands-Bro kommun arrangerar en trygghetsvandring i Bro den 6 april. På trygghetsvandringen promenerar kommunen tillsammans med dig i ditt närområde. Du får möjlighet att peka ut och komma med synpunkter på hur Bro kan förbättras för ökad trygghet.

Bild på människor som vandrar i Bro

Bild från trygghetsvandring i Bro 2020

Trygghetsvandringar ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö, det är också ett sätt att undersöka hur människor trivs i sin närmiljö. Målet är att skapa ett bättre och tryggare samhälle i våra gemensamma omgivningar.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och pekar ut otrygga platser. Det möjliggör snabba åtgärder för att höja den upplevda tryggheten. Vissa insatser kan genomföras i nära anslutning till vandringen, medan andra kan ta längre tid.

Vid en trygghetsvandring deltar boende i området tillsammans med kommunen. Förutom tjänstemän från kommunen kommer exempelvis polisen, räddningstjänsten, bostadsbolag, PRO och grannstödsförare att delta i vandringarna.

Tid: 6 april kl 17-19

Vandringen startar vid Trygghetscenter i Brohuset.

Anmälan: trygg@upplands-bro.se

Du även skicka oss e-post med dina synpunkter på otrygga platser i Bro tätort.

Trygghetsvandringar 2022

6 april: Bro

15 september: Kungsängen

13 oktober: Brunna

Relaterade nyheter

Upp