18MAR2022

Välbesökt näringslivsträff med tema trygghet

Torsdagen den 17 mars arrangerade Upplands-Bro kommun en näringslivsträff för kommunens företag. Temat för träffen var trygghet med fokus på hur kommunen och näringslivet tillsammans kan arbeta för ökad trygghet.

Människor i en sal lyssnar på föreläsare

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos berättade om kommunens olika satsningar för att långsiktigt öka tryggheten, bland annat genom projektet Omdaning Bro som har ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Camilla Stark, chef för kommunens trygghets och preventionsavdelning, berättade om det brottsförebyggande arbetet.

– Trygghet är ett ledord i kommunen samt ett av kommunens övergripande mål. Det märks att det även är en prioriterad fråga för det lokala näringslivet. Vi är många som arbetar för ett tryggare Upplands-Bro, säger Katarina Barter, näringslivschef.

Talare på näringslivsträffen var även Rasmus Vanagand, verksamhetsledare för den lokala BID:en Bro Utveckling, och Magnus Nilsson, kommunpolis. Genom Bro Utveckling platssamverkar företagen med polis, kommun och civilsamhället. Rasmus visade mätningar som gjorts kring brottslighet och trygghet i kommunen. Glädjande sker det en positiv trend där färre känner sig otrygga och en minskad oro för att utsättas för brott.

– Vi alla gör bra saker och det börjar nu visa sig. Tack vare att alla goda krafter från både näringslivet, civilsamhället och kommunorganisationen samverkar så sker det en märkbar förändring. Fortsatt arbete tillsammans är avgörande för att fortsätta vända utvecklingen, säger Camilla Stark, chef trygghet och prevention, Upplands-Bro kommun.

Medverkande var även Ida Texell, kommundirektör och Jessica Drugge tf regionchef Stockholm, Svenskt Näringsliv.

Så jobbar Upplands-Bro kommun med trygghet

I Upplands-Bro är det Enheten för trygghet och prevention som kommunövergripande arbetar med områden som trygghet, prevention (förebyggande arbete gällande brott, våld, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och ANDT: Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak), samt strategiska perspektiv på integration, demokrati och social hållbarhet.

Kommunen samverkar tätt med bland andra väktare, bostadsbolag, polis, föreningar, och lokalt näringsliv samt andra kommuner och funktioner såsom Länsstyrelsen och BRÅ (Brottsförebyggande Rådet).

I vårt arbete ingår bland annat att arrangera trygghetsvandringar och samordna fältpersonal, nattvandrare och grannstöd samt att utforma strategier och handlingsplaner.

Vad är BID?

Business Improvement District (BID) är en samverkansmodell som används både internationellt och nationellt med goda resultat. Det handlar om att engagera lokala krafter, se vilka problem som finns inom olika områden och hur man gemensamt bäst åtgärdar dem.

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2022
    Nyföretagarcentrum i Upplands-Bro har avslutats. Kommunen satsar nu på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. I...
  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
Upp