16MAR2022

Upplands-Bro kommun förbereder tillfälligt boende för flyktingar

Allt fler ukrainska medborgare söker skydd i Sverige och många av dem behöver någonstans att bo. Upplands-Bro kommun har som många andra kommuner i landet fått i uppdrag av Migrationsverket att ta fram tillfälliga boendeplatser till människor som flyr kriget i Ukraina. Upplands Bro kommun förbereder nu lokaler för flyktingmottagande, bland annat i Kungshallen.

– Vi som kommun bistår givetvis Migrationsverket och kommer tillsammans med andra kommuner att ta emot flyktingar. Vi står redo för att ombesörja Migrationsverkets behov av hjälp avseende boende. Vårt främsta fokus just nu ligger på att ordna med ett värdigt mottagande, säger Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun.

Migrationsverket behöver nationellt 12 000 platser, varav 4000 är av akut karaktär. Upplands-Bro kommun har i nuläget säkerställt 180 platser och rapporterat in till länsstyrelsen vilka lokaler i kommunen som skulle kunna fungera som tillfälliga boplatser. Kungshallen är en av dessa.

Med kort varsel kan kommunen komma att behöva använda hallen för tillfälliga boplatser. Det kommer då att påverka föreningar, skolor samt friskolor som då behöver flytta sin verksamhet till annan plats. Skolor rekommenderas att bedriva undervisning utomhus.

– Hur länge Migrationsverket kommer att behöva ta Kungshallen i anspråk vet vi inte i dagsläget. Kommunen kommer att göra sitt bästa för att hitta ersättningslokaler åt föreningar där det är svårt att bedriva verksamheten utomhus. Vi förstår att det här kommer med kort varsel och vi vill uttrycka vårt varmaste tack för visad förståelse, säger Ida Texell.

Kan du erbjuda boende eller stöd till flyktingar från Ukraina?

Har du möjlighet att hjälpa flyktingarna från Ukraina som kommer till Upplands-Bro kommun? Kan du ställa upp med boende eller fungera som kontaktfamilj/person?

Anmäl dig då omgående till Upplands-Bro Volontärer.

I länken fyller du i ett dokument med vilken hjälp och vilket stöd du kan ge. Därefter kontaktar Upplands-Bro Volontärer dig och informerar om nästa steg.

Relaterade nyheter

  • 17 MAJ 2022
    Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
  • 17 MAJ 2022
    Kommunen delar årligen ut pris till ett företag som arbetar för en hållbar tillväxt och som har bidragit till att göra Upplands-Bro till en bättre kommun att bo och verka i. Här kan du läsa om de nominerade företagen. Vinnaren utses...
  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp