15MAR2022

Om hanteringen av ombyggnation på Granhammarsvägen

I december 2021 invigdes den ombyggda Granhammarsvägen efter ett och ett halvt års arbete. Den totala kalkylen för projektet är 76 miljoner kronor. Kalkylen ingick inte i det politiska beslutet utan hanterades som en del av ordinarie verksamhet. Sedan ett år tillbaka har kommunen rutiner som säkerställer att det alltid är politiken som beslutar om upphandlingar som överstiger 45 miljoner kronor.

Cirkulationsplats med julgran i mitten och en lastbil på vägen.

Ombyggnationen av Granhammarsvägen gjordes för att öka säkerheten och för att trafiken skulle flyta bättre än tidigare. Två cirkulationsplatser, en ny gång- och cykelbana samt en bro för fotgängare och cyklister över påfarten till E18 har lett till just detta.

Inför byggstarten gjorde kommunen en upphandling av entreprenör. Det vinnande anbudet var på 41 miljoner kronor. Under byggtiden visade sig dock att trafiken på Granhammarsvägen, en av kommunens mest trafikerade vägar, påverkades i allt för hög grad. Boende i framför allt Brunna fick stora problem med vardagslogistiken.

För att möta invånarnas behov bestämde kommunen att justeringar omgående behövde göras, så att man kunde ha mer än ett körfält öppet under byggtiden.

Denna förändring gjorde att projektet tog längre tid och kostnaden ökade med totalt cirka 33 miljoner. När det handlar om stora summor är det korrekta förfarandet att politiken ska fatta beslut. Detta gjordes inte, vilket var olämpligt.

– För att det inte ska hända igen inledde vi förra året en omfattande genomlysning och har tagit fram nya rutiner för byggprojekt. Detta för att säkerställa att beslut fattas på korrekt nivå, att de sker skriftligt samt diarieförs. Det har tidigare funnits ett annat arbetssätt, vi är väl medvetna om det. Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete framåt, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef.

Relaterade nyheter

  • 3 JUN 2022
    Trädäcket längs Lillsjöns vattenlinje vid Högnäsvägen i Sylta är avstängt. Detta på grund av skador på konstruktionen som uppstått under vintern. Nu står det klart att den omtyckta gångbron kan lagas provisoriskt för att användas i...
  • 20 MAJ 2022
    Många deltog när nya Nyckelbergsparken i Brunna invigdes av tekniska nämndens ordförande Marcus Sköld (M) under fredagseftermiddagen. Parken fick tummen upp av besökarna som genast gav sig på att testa linbanor, klätternät, rutschkanor,...
  • 10 MAJ 2022
    Det har blivit dags för invigning av Nyckelbergsparken – Brunnas nya park med lekplats och utegym. Den 20 maj klockan 14 är den som vill välkommen att delta.
Upp