10MAR2022

På samråd: Planprogram för bostäder söder om järnvägen i Bro

Småskalig bostadsbebyggelse med närhet till kollektivtrafik och natur är tanken för två områden söder om järnvägen i Bro. Ett förslag till planprogram är nu ute på samråd. Den som vill kan lämna synpunkter på förslaget fram till den 23 mars.

Kartbild över södra Bro.

Det ena området, kallat Klockaren, ligger norr om Assurs väg, vid Tegelhagen. Längre österut vid Ginnlögs väg och Bro IP, ligger det som kallas Härnevihage.

Båda områdena pekas ut som utbyggnadsområden i den fördjupade översiktsplanen för Bro; FÖP Bro 2040, som nyligen har antagits av kommunfullmäktige.

Nu finns ett förslag till planprogram. Ett sådant sätter inriktningen för kommande detaljplaner som påbörjas längre fram i processen. Planprogram kan ses som en utgångspunkt när ny bebyggelse börjar planeras.

Planprogrammets syfte är att studera möjligheten till bostadsbebyggelse med trafikstruktur.

Blandning av boendeformer

Områdena ligger naturskönt med närhet till Mälaren. Samtidigt har de nära till pendeltågstation och centrum. För att bidra till en hållbar utveckling av Bro planeras en blandning av boendeformer.

För Klockaren föreslås bostäder med lantlig bykaraktär.

För Härnevihage är förslaget småskalig bebyggelse av urban småstadskaraktär.

Ställ dina frågor!

Under samrådstiden kommer kommunen att hålla ett samrådsmöte. Det blir i form av Öppet hus. Kom förbi, förslaget till planprogram visas och du har möjlighet att ställa frågor till representanter för kommunen samt till exploatören.

När? Torsdag 10 mars klockan 17:00-18:30.

Hur? Öppet hus/Drop in.

Var? Härneviskolan, Härnevi skolväg 10, Bro.

Lämna synpunkter

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för samråd är 28 februari - 23 mars. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 18/0120, namn och adress och eventuell fastighetsbeteckning.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Relaterade nyheter

Upp