10MAR2022

Brotjejernas fotboll – en väg till ett mer aktivt föreningsliv

Brotjejernas fotboll vill bygga gemenskap och fånga fotbollsintresset hos fler tjejer i mellanstadieåldern. Varje onsdag är verksamheten igång i Bro sporthall, i direkt anslutning till att skolan slutar. All personal är kvinnlig och kommer från Råbyskolan, fritidsgården i Bro, fältgruppen och Bro IK.

Shakar Karim och Carolinne Rindal är två av ledarna i Brotjejernas fotboll. Verksamheten är igång varje onsdag i Bro sporthall.

De senaste 18 månaderna har projektet Skola för mig etablerats och utvecklats på Råbyskolan i Bro, bland annat genom Brotjejernas fotboll. Målet med projektet är att genom samverkan med bland annat föreningslivet och verksamheter som kommer i kontakt med barn och ungdomar, utveckla och stärka skyddsfaktorer för eleverna. Skyddsfaktorer är viktiga inslag i barns och ungdomars liv och bidrar till bland annat ett gott mående, möjlighet att lyckas i skolan och att stärka självkänsla.

Emelie Sundelin är projektledare och skolsocionom och en av initiativtagarna till ett delprojekt som innefattar fotbollsträning för tjejer som i annat fall inte skulle närma sig en fotboll. Träningen, som är just enbart för tjejer i årskurs 4–6 består också av samarbetsövningar, inspirationsträffar med förebilder, värderingsövningar och mellanmål.

Projektet är ett samarbete mellan flera kommunala verksamheter (exempelvis Råbyskolan, fritidsgården och fältgruppen) och Bro IK som stöttar med de praktiska arrangemangen kring fotbollsträningarna och hjälptränare, träningsförslag och utrustning. Bland annat kan ungdomarna låna träningsutrustning som skor för att kunna delta vid träningstillfällena.

Aktiviteten är ett sätt att öka möjligheten för tjejer att engagera sig i föreningslivet och därigenom öka kontaktytor och stärka självbilden. Genom att sänka trösklarna att ta steget in i föreningslivet hoppas Emelie Sundelin att allt fler tjejer ska engagera sig för en aktiv och givande fritid.

Skyddsfaktorer som Brotjejernas fotboll stärker och utvecklar:

Meningsfull fritid och känslan av sammanhang

God hälsa och motion

Flera goda vuxenrelationer i ett tidigt stadie

Ökad samverkan och kommunikation mellan de som möter barnen på och utanför skolan

Självstärkande genom samtal om värderingar och plats att våga prova

Sänka trösklarna till engagemang i det lokala föreningslivet

Bidrar framtidstro genom förebildsarbete

Relaterade nyheter

  • 30 JUN 2022
    För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar, krävs god planering. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige en dagvattenplan och dagvattenpolicy, som...
  • 27 JUN 2022
    Två personer dödades och flera skadades i samband med en skjutning på en gaybar i Norges huvudstad Oslo under midsommarhelgen. Dådet skedde dagen innan den årliga Prideparaden i Oslo. Paraden ställdes in till följd av händelsen.
  • 22 JUN 2022
    Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) önskar alla en glad midsommar och en skön sommar.
Upp