23FEB2022

Hur lätt är det att hitta i Bro? Nu ses skyltningen över

I Bro tätort finns det många platser att besöka för de som tar sig runt till fots, både boende och besökare. Det finns parker, idrottsplats, centrum och mötesplatser. Men hur lätt är det att hitta till dessa platser? Nu ser Upplands-Bro kommun över de skyltar som hjälper de som promenerar i Bro att hitta. Även du som invånare har möjlighet att komma med synpunkter på skyltningen i Bro.

Kvinna står framför skyltar

Sara Bergkvist, driftledare på gata/park/trafik-enheten samt delprojektledare inom Omdaning Bro

– Genom skyltar kan vi både orientera oss i ett område och hitta till olika destinationer. För den som inte lärt känna området kan skyltar dessutom ge information om det lokala utbytet av kultur, rekreation och mötesplatser. För att stärka småstadskänslan i Bro kommer vi under året att satsa på fler informativa skyltar, säger Sara Bergkvist, driftledare på gata/park/trafik-enheten samt delprojektledare inom Omdaning Bro.

Även boende och verksamma i Bro bjuds nu in att dela med sig av sina kunskaper och synpunkter. Genom en digital enkät frågar kommunen vilka platser som är svåra att hitta till och hur välskyltat Bro är för gående.

Genom projektet Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Kommunen ser nu över skyltarna för gående i Bro. Syftet är att det ska vara lätt att hitta till olika platser inom Bro tätort.

Invånare har möjlighet att svara på enkäten till och med måndagen den 4 april.

Relaterade nyheter

  • 4 JUL 2022
    Som en del av konstfestivalen Wallstreet Stockholm målas två gångtunnlar i Bro. Etablerade konstnärer handleder sommarjobbande ungdomar från Upplands-Bro kommun som har fått i uppdrag att måla tunnlarna för ökad trivsel och trygg...
  • 1 JUL 2022
    Konstfestivalen Wallstreet Stockholm pågår just nu i Bro, Stockholm och Nacka. Konst skapas i det offentliga rummet i centrala Bro av både etablerade konstnärer och kreativa invånare. Som en del av konstfestivalen har 34 ungdomar fått...
  • 30 JUN 2022
    Genom projektet Omdaning Bro har Upplands-Bro kommun genomfört en inventering av parkbänkar i Bro tätort. Under inventeringen tog kommunen även hjälp av Bro-borna som fick svara på frågan var det saknas parkbänkar. Nu är det klart...
Upp