4FEB2022

Utökade trygghetssatsningar ska förebygga och försvåra för brott

Mer belysning, ökad bevakning med kameror och väktare, fler nattvandrare, ett tätt samarbete med polisen och riktade insatser till unga och föräldrastöd i utsatta områden.

-Vi försvårar för brott och oavsett var de kriminella är så kommer vi att vara där också, säger Camilla Stark, enhetschef Trygghet och Prevention.

Det är mycket som går åt rätt håll i trygghetsarbetet i Upplands-Bro kommun. Enligt länsstyrelsens medborgarundersökning är Upplands-Broborna tryggare både dag- och kvällstid än mätningen 2019 och enligt interna mätningar har både trygghetsskapande samlingar och skadegörelse minskat sedan 2020.

– Vi har absolut många utmaningar att fortsatt arbeta med, säger Camilla Stark. Samtidigt ser vi också att flera av de riktade insatser vi har infört ger effekt. Exempelvis Hörnet – lovverksamhet för målgruppen 8 - 12 år, med syfte att motverka nyrekrytering till kriminella nätverk och aktiviteter och stöd till föräldrar i utsatta områden. Vi ska stötta mammor och pappor, lära känna småbröder och systrar, vara där unga är och möjliggöra kloka livsval.

Andra insatser som införts under 2021 är den upphandlade avhopparverksamheten för vuxna, socialsekreterare hos polisen och en social insatsgrupp – samordnad på barn- och ungdomsenheten.

Ökande antal mängdbrott

– Vi ser oroande trend av ett ökande antal katalysator- och drivmedelsstölder och åldringsbrott där man lurar gamla på både pengar och ägodelar, säger Magnus Nilsson, kommunpolis i Upplands-Bro kommun. I operativt polisarbete är katalysatorstölder svårjobbat. De drabbar ägare av äldre bilar där katalysatorn sitter lättåtkomligt. Ett vältrimmat tjuvteam om två till fyra personer behöver bara ett par minuter på sig för att lämna platsen med den bortsågade katalysatorn. Brottsplatserna är överallt där bilar parkeras utomhus.

Polisen rekommenderar de bilägare som är i risk för att utsättas att prata med en återförsäljare/märkesverkstad för att få veta vilka åtgärder som kan försvåra för tjuven.

Åldringsbrotten handlar oftast om att äldre blir uppringda på telefon och luras att lämna ut kontouppgifter eller lämna ifrån sig bankkort och kod och bli bestulen på sina besparingar.

Polisens förebyggande arbete handlar om att via så många kanaler som möjligt informera dem som har som kontakt med målgruppen äldre, att man aldrig lämnar ut bankuppgifter via telefon eller lämnar ifrån sig kort och kod till någon okänd.

Relaterade nyheter

  • 30 JUN 2022
    För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar, krävs god planering. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige en dagvattenplan och dagvattenpolicy, som...
  • 27 JUN 2022
    Två personer dödades och flera skadades i samband med en skjutning på en gaybar i Norges huvudstad Oslo under midsommarhelgen. Dådet skedde dagen innan den årliga Prideparaden i Oslo. Paraden ställdes in till följd av händelsen.
  • 22 JUN 2022
    Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) önskar alla en glad midsommar och en skön sommar.
Upp