4FEB2022

Nytt avtal samlar hanteringen av klotter i Upplands-Bro

Under 2021 har Upplands-Bro kommun ingått ett nytt klottersaneringsavtal. För första gången finns det nu ett kommunövergripande verktyg för att gemensamt arbeta med skadegörelse. Avtalet gäller för kommunens alla verksamheter, men också de kommunala bolagen Upplands-Brohus och Kommunfastigheter.

– Nu kan vi jobba gemensamt kring hanteringen av klotter. För oss som arbetar i kommunen innebär det en gemensam rapportering och uppföljning av klotter genom digitala verktyg. Därför kan klotter snabbare tas bort på fler platser, säger Sara Bergkvist, driftledare på Upplands-Bro kommun och delprojektledare inom Omdaning Bro.

Ansvaret för klotter ligger på den som äger och förvaltar marken. I kommunen innebär det flera gränser mellan vilken organisation som ska hantera klotter. Nu finns ett gemensamt system på plats för att rapportera och hantera klotter.

– Vi arbetar med att lösa gemensamma problem tillsammans. Det finns flera olika avdelningar och organisationer som ansvarar för kommuninvånarnas utemiljö. Med samma system för klotterhantering kan vi ta ett större gemensamt ansvar för utemiljön, säger Stefan Göransson, förvaltare på Upplands-Brohus.

Genom projektet Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Frågor som rör trygghet, trivsel och det offentliga rummet hanteras i dialog mellan olika aktörer. Genom ökad samverkan utvecklas nya arbetsformer. Det nya klottersaneringsavtalet ett exempel på detta.

– Tack vare att vi tillsammans tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i Bro hittar vi nya lösningar för hela kommunen. Klottersaneringen är en fråga som vi alla arbetar med, men tidigare på olika sätt och med olika förutsättningar. Vi kan med andra ord ta ett helhetsgrepp om frågan och det behövs, säger Sara Bergkvist.

Relaterade nyheter

  • 12 MAJ 2022
    Den 27 april godkände kommunfullmäktige Upplands-Brohus framställan om produktion av tio radhus på Köpmanvägen i Bro. Nu arbetar Upplands-Brohus med kalkyl och bygglov för projektet. Husen beräknas stå klara till sommaren 2024.
  • 28 APR 2022
    Alla stickintresserade Upplands-Broare bjuds nu in att ansöka om att få bli en av de 100 stickningskonstnärerna som deltar i konstfestivalen WALLSTREET Stockholm. Sista ansökningsdag är den 22 maj.
  • 20 APR 2022
    Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg. Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation. Upplands-Bro kommun har även skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer som...
Upp