1FEB2022

Över 400 sommarjobb erbjuds 2022 - ansökan öppnar 1 februari

Du som är mellan 15 och 17 år och folkbokförd i Upplands-Bro kan ansöka om sommarjobb via kommunen. Ansökan ska göras mellan 1 och 15 februari.

Syftet med sommarjobben är att unga Upplands-Brobor ska få möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet och en egen lön.

Förra året fick 362 ungdomar sommarjobb via kommunen och sommarjobbsgarantin uppfylldes. Garantin innebär att alla som går ut 9:an eller 1:an och 2:an på gymnasiet – och söker sommarjobb via kommunen garanteras ett jobb under den treårsperiod den sökande är kvalificerad för sommarjobb inom kommunen.

Fler sommarjobb inom näringslivet

Lokala företag i kommunen bidrar med att ta emot sommarjobbare genom kommunen. För sommaren 2022 kommer kommunen kunna erbjuda över 100 av jobben i samarbete med näringslivet.

Ung kraft Bro: I samarbete med Omdaning Bro och Bro utveckling växlar vi upp

70 av sommarjobben kommer ingå i Ung Kraft Bro. Ett koncept där ungdomarna kommer arbeta för att bidra till en positiv utveckling i Bro. Det här är sommarjobbet för dig som bryr dig om ditt närområde och vill göra det ännu bättre. Arbetsuppgifterna handlar om att bygga, skruva och måla men också att arrangera evenemang och jobba med lokala samhällsfrågor. I år drar vi även igång Ung Kraft Kungsängen med 30 platser.

Sommarjobb under tre perioder

Ett sommarjobb via kommunen innebär att du får arbete under en treveckorsperiod under sommaren. Det går inte att välja period men det går att söka flera perioder. Perioderna och arbetsplatserna fördelas efter önskemål i den mån det är möjligt.

Period 1 (20 juni – 8 juli, ej midsommarafton)

Period 2 (11 juli – 29 juli)

Period 3 (1 augusti – 19 augusti)

Sommarjobben finns inom flera olika arbetsområden, bland annat utomhusskötsel, barn- och fritidsverksamhet, kulturprojekt, områdesutveckling och kioskverksamhet.

Du kan lämna önskemål i din ansökan, om vilket arbetsområde du helst vill jobba inom. Önskemålen uppfylls i den mån det går. Jobben lottas sedan slumpmässigt ut efter önskemålen.

Så ansöker du

Du gör din ansökan digitalt mellan 1 och 15 februari 2021.

Relaterade nyheter

  • 4 JUL 2022
    Som en del av konstfestivalen Wallstreet Stockholm målas två gångtunnlar i Bro. Etablerade konstnärer handleder sommarjobbande ungdomar från Upplands-Bro kommun som har fått i uppdrag att måla tunnlarna för ökad trivsel och trygg...
  • 1 JUL 2022
    Konstfestivalen Wallstreet Stockholm pågår just nu i Bro, Stockholm och Nacka. Konst skapas i det offentliga rummet i centrala Bro av både etablerade konstnärer och kreativa invånare. Som en del av konstfestivalen har 34 ungdomar fått...
  • 30 JUN 2022
    Genom projektet Omdaning Bro har Upplands-Bro kommun genomfört en inventering av parkbänkar i Bro tätort. Under inventeringen tog kommunen även hjälp av Bro-borna som fick svara på frågan var det saknas parkbänkar. Nu är det klart...
Upp