24JAN2022

Nationella trygghetsundersökningen 2022 på väg ut

Kommunens Trygghetscenter i Bro

Kommunens Trygghetscenter i Bro

I närtid skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut. Totalt får 200 000 personer bland annat möjlighet att svara på om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) har genomfört Nationella trygghetsundersökningen sedan 2006.

Enkäten mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott. Undersökningen mäter också förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Med utgångspunkt från resultaten i NTU, kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16 – 84 år.

Enligt Brå visar NTU vilka brott som människor i Sverige utsatts för, oavsett om de polisanmält eller inte. Värdefull information som kan vara till nytta när samhället vidtar åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Undersökningen 2021 visade bland annat att den självrapporterade utsattheten för brott minskat generellt samt att förtroendet för rättsväsendet ökat, för fjärde året i rad.

Brå konstaterar att minskad utsatthet sannolikt påverkats av pandemins effekter. Därför drogs ett slumpmässigt extraurval om 10 000 personer i NTU 2021, som fick en speciellt utformad enkät om olika förhållanden under pandemin. Detta resultat redovisas separat under 2022.

Relaterade nyheter

  • 17 MAJ 2022
    Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
  • 17 MAJ 2022
    Kommunen delar årligen ut pris till ett företag som arbetar för en hållbar tillväxt och som har bidragit till att göra Upplands-Bro till en bättre kommun att bo och verka i. Här kan du läsa om de nominerade företagen. Vinnaren utses...
  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp