3JAN2022

Svenskt Näringsliv undersöker det lokala företagsklimatet 2022

Med start idag den 3 januari börjar Svenskt Näringsliv att skicka ut årets enkät för att mäta det lokala företagsklimatet. Totalt 70 000 företag får snart enkäten i inkorg eller brevlåda, och sista svarsdag är den 31 mars.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten mäter hur företagsklimatet uppfattas av företagen lokalt. Det ger svar på vad som är bra, vad som kan bli bättre och hur utvecklingen ser ut över tid.

– Det är viktigt att du som företagare tar dig tid att svara på enkäten, säger Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Varje svar ger oss en bra utvecklingsinriktad grund för hur vi kan leverera ett ännu bättre företagsklimat.

Under 2021 svarade hela 32 000 företag på enkäten, en svarsfrekvens på 50 procent. Utöver de ordinarie frågorna som ställs varje år, finns i år två extrafrågor. De handlar om tvekan att lämna klagomål till kommunen samt i vilken utsträckning som kommunen vidtar åtgärder, utifrån företagares synpunkter.

Undersökningen genomförs av Ipsos, på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Relaterade nyheter

  • 12 JAN 2022
    Tänk gärna på att främja det lokala näringslivet när du planerar dina inköp, så här efter jul- och nyårshelgerna. Många företag och verksamheter har det tufft under de restriktioner som råder och behöver både din omtanke och dina...
  • 3 JAN 2022
    Sedan den 1 december är ICAs högautomatiserade lager i Brunna, i Upplands-Bro i full drift. Det är den första lagerlösningen i Sverige för e-handlad mat. Ambitionen är att det ska kunna växa med de ökande behoven kommande år och nu...
  • 28 DEC 2021
    Martina Lindgren, Öråkers gård var först ut att nappa på Upplands-Bro kommuns e-tjänst Boka en upphandlare. Hon träffade Mattias Wiberg, upphandlingschef och Anna Tängdén, upphandlare, och fick vet mer om hur upphandlingar ofta är...
Upp