22DEC2021

God jul önskar Alliansen

Den styrande Alliansen i Upplands-Bro, bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna, önskar alla kommuninvånare en god jul och ett gott nytt år!

Fyra personer på rad

Från vänster: Jan Stefanson (KD), Lisa Edwards (C), Fredrik Kjos (M) och Martin Normark (L)

"Vi vill framföra vårt varmaste tack till alla i vår kommun
som har bidragit till att göra Upplands-Bro så bra som
möjligt under 2021. Tack för era goda insatser!

Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer under
helgdagarna. Ta hand om er och varandra."

Lisa Edwards (C), Fredrik Kjos (M), Jan Stefanson (KD) och Martin Normark (L)

Se också den personliga julhälsningen från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Relaterade nyheter

  • 25 JAN 2022
    En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som...
  • 24 JAN 2022
    Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till...
  • 24 JAN 2022
    I närtid skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut. Totalt får 200 000 personer bland annat möjlighet att svara på om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) har...
Upp