21DEC2021

Bygg framtidens Bro torg i LEGO

Hur skulle torget i Bro kunna se ut i framtiden? Utifrån den frågan bjuds allmänheten in att bygga sina idéer med lego tillsammans med Upplands-Bro kommun, LEGO-experter och arkitekter. Bro-bor i alla åldrar är välkomna att prata om Bro centrum och bygga LEGO tillsammans.

– Detta är en möjlighet att tänka fritt kring utvecklingen av torget och tillsammans diskutera hur centrum upplevs och borde upplevas i framtiden. Med LEGO som verktyg kan vi även visualisera våra tankar, säger Malin Rülf, kulturproducent på Upplands-Bro kommun och delprojektledare inom Omdaning Bro.

I diskussionerna om visionen för framtidens Bro har utvecklingen av torget prioriterats. Arkitekter arbetar med att ta fram förslag på hur Bro centrum kan utvecklas med fler verksamheter, arbetsplatser och en attraktiv mötesplats i form av ett utvecklat torg. Nu bjuds invånarna i Bro in till att delta i arbetet med att utforska hur Bro torg kan utformas.

– Fler byggnader med plats för butiker och verksamheter? Lekplatser, fontäner eller en rymdstation? Det fina med LEGO är att vi kan testa alla möjliga och omöjliga idéer. Men vi har också med arkitekter som kan omsätta idéer i konkreta förslag, säger Malin Rülf.

I projektet Omdaning Bro, som pågår fram till 2030, arbetar kommunen med att utveckla Bro socialt och fysiskt, både på kort och lång sikt. Under kommande år genomför kommunen flera olika dialoger för att tillsammans med invånarna utveckla framtidens småstad.

Fakta
Söndag 9/1 kl. 11-16.00.
Måndag 10/1 kl. 13.00-19.00.

Plats: Verkstan i Brohuset, Bro centrum 1.

Fritt inträde, ingen föranmälan. Det kommer finnas tillgång till 3 olika lokaler i Brohuset för möjlighet att hålla avstånd mellan sällskapen.

Relaterade nyheter

  • 25 JAN 2022
    En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som...
  • 24 JAN 2022
    Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till...
  • 24 JAN 2022
    I närtid skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut. Totalt får 200 000 personer bland annat möjlighet att svara på om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) har...
Upp