20DEC2021

Nu är Granhammarsvägen invigd

Efter ett och ett halvt år är omvandlingen av Granhammarsvägen klar, en av kommunens mest trafikerade vägar. På måndagen 20 december nyinvigdes vägen officiellt av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos.

Tre män och en kvinna framför en väg.

Erik Skoglund, projektchef på JVAB, entreprenören som utfört arbetet, Rickard Andersson, byggledare, Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande och Annika Hartonen, JVAB.

Den nya utformningen av Granhammarsvägen har lett till tryggare och säkrare miljö, bättre flyt i trafiken och en ny gång- och cykelbro som gör att fotgängare och cyklister nu på ett säkert sätt kan passera påfartsrampen till E18.

– Granhammarsvägen byggdes från början för Livgardets behov. Sedan dess har Brunna utvecklats den här ombyggnaden av vägen är en viktig satsning för Brunnaborna. Jag är glad att idag inviga Granhammarsvägen som nu är anpassad för att underlätta Brunnabornas vardag, sa Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya Granhammarsvägen är nu besiktigad och godkänd. Två cirkulationsplatser har byggts vid på- och avfarterna till E18 för att öka trafiksäkerheten.

– Det är många som använder Granhammarsvägen dagligen och trafiken påverkas givetvis i samband med den här typen av arbeten. Därför känns det bra att nu se resultatet, en väg som är bättre för både gående, cyklister och fordonsförare, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef.

Relaterade nyheter

  • 25 JAN 2022
    En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som...
  • 24 JAN 2022
    Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till...
  • 21 DEC 2021
    På nyårsafton, den 31 december, får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 15.00 fram till klockan 03.00 nästföljande dag.
Upp