20DEC2021

Mark- och miljödomstolen upphäver tidigare beslut om Lindormsnäs

Mark- och miljödomstolen upphäver både Upplands-Bro kommuns och Länsstyrelsens tidigare beslut om Lindormsnäs. Samtidigt hänvisar man tillbaka ärendet till kommunen för ny handläggning.

Bakgrunden till beslutet är ett tillsynsärende där Upplands-Bro kommun, genom delegationsbeslut i Bygg- och miljönämnden, förbjöd bolaget CR Concrete Recycling AB att bedriva verksamhet inom strand- och vattenskyddat område, som riskerar att väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter.


Delegationsbeslutet upphävdes snabbt av Bygg- och miljönämnden genom ett brådskande ordförandebeslut, vilket i sin tur överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade därefter att upphäva Bygg- och miljönämndens andra beslut genom att fatta ett eget beslut som var identiskt med nämndens ursprungliga.

Domstolen beslutar att samtliga beslut i ärendet, såväl Bygg- och miljönämndens två beslut som Länsstyrelsens beslut, ska upphävas och att ärendet återförvisas till nämnden för förnyad handläggning från grunden.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att det har begåtts fel i flera steg, av både utredning, handläggning och rättslig prövning, och att det därför är bättre att ärendet tas om från början. Då kan de felaktigheter och oklarheter som Mark- och miljödomstolen pekar på åtgärdas.

– Det är viktigt att alla de aspekter som står mot varandra i frågor som dessa prövas i grunden. Därför är det välkommet att Mark- och miljödomstolen beslutar att ärendet prövas från grunden, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

Relaterade nyheter

  • 17 JAN 2022
    Just nu är det ett ansträngt läge i flera av kommunens skolor och förskolor på grund av hög sjukfrånvaro i personalen. Vi behöver tillsammans hålla nere smittspridningen genom att följa myndigheternas rekommendationer.
  • 14 JAN 2022
    Med vaken blick söker de av allt de ser genom bilrutan. De känner varje område i Upplands-Bro kommun precis lika bra som de känner varandra. I tio år har KG Sjöblom och Tomas Arvén rattat Grannstödsbilen i Upplands-Bro kommun ihop....
  • 13 JAN 2022
    Upplands-Bro kommun har den senaste tiden fått in flera synpunkter och flera goda förslag på kommunens ordningsföreskrifter, som bland annat reglerar fyrverkerier på offentlig plats.
Upp