17DEC2021

Upplands-Bro kommun sjunde bäst i länet i företagstillväxt 2021

Upplands-Bro kommun tar en sjundeplats i årets Bästa Tillväxt, i Stockholms län. Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma var företagen växer allra bäst. Bästa Tillväxt baseras på störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året.

– Detta visar att näringslivet står starkt i Upplands-Bro kommun och vi fortsätter att göra allt vi kan för att förutsättningarna ska vara de bästa att starta och driva företag i kommunen, säger Fredrik Kjos, (M) kommunstyrelsens ordförande. Bred tillväxt skapar stabila regioner.

– Mycket glädjande och ett rejält styrkebesked, säger Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Särskilt utifrån den tuffa period som coronapandemin inneburit för många företag.

I Upplands-Bro finns ca 2 500 företag och kommunens största privata arbetsgivare finns inom e-handel med lager och logistik. Merparten av företagen utgörs av små- och enmansföretag och varje år startas cirka 160 nya företag i kommunen.

Bästa Tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007, och premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning med över fem procent och går med vinst under året.

Utifrån detta skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra.

Relaterade nyheter

  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
  • 31 MAJ 2022
    Företagen i Upplands-Bro tycker att företagsklimatet i kommunen är bra. Man backar marginellt på frågan om det sammanfattande omdömet. På den viktiga frågan om kommunens service och bemötande ger företagarna ett betydligt högre betyg...
Upp