17DEC2021

Så stöttar Upplands-Bro de lokala företagen i pandemin

Under fredagen meddelade regeringen att det så kallade omställningsstödet och omsättningsstödet kommer att införas retroaktivt för enskilda näringsidkare från 1 december. Detta med anledning av den pågående pandemin.

I Upplands-Bro är stödet till de lokala företagen omfattande, och aktiverades redan under inledningen av pandemin. När kunder, matgäster och uppdragsgivare uteblir eller ställer in beställningar för att begränsa smittspridning, innebär det ekonomiska utmaningar för många företagare.

– Företagen är helt avgörande då de både skapar arbetstillfällen samt genom de varor och tjänster de erbjuder, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi är nu, återigen, i en situation som kan bli utmanande för många.

– Julgåvorna till alla kommunens månadsanställda, med presentkort att lösa in hos lokala företag, är ett exempel på stöd till det lokala näringslivet, säger Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Kampanj för dagens pris på samtliga restauranger och jättesatsningen på subventionerade restaurangluncher till alla gymnasieelever under 2020 och 2021 är andra konkreta insatser.

Det så kallade omställningsstödet och omsättningsstödet för enskilda näringsidkare kommer att införas retroaktivt från den 1 december, och kommer att kunna förlängas med en månad i taget. Dessutom får företag anstånd med att betala in skatt för det sista kvartalet i år.

Totalt handlar det om tre stöd som nu förbereds för att snabbt kunna återinföras. Regeringen avser att avsätta pengar för detta i en kommande extra ändringsbudget som kommer att överlämnas till riksdagen efter årsskiftet.

Relaterade nyheter

  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
  • 31 MAJ 2022
    Företagen i Upplands-Bro tycker att företagsklimatet i kommunen är bra. Man backar marginellt på frågan om det sammanfattande omdömet. På den viktiga frågan om kommunens service och bemötande ger företagarna ett betydligt högre betyg...
Upp