15DEC2021

Upplands-Bro kommun inför vaccinationskrav vid nyanställning i omsorgsnära verksamhet

Under onsdagen fattade kommunstyrelsens ordförande, äldre- och omsorgsnämndens ordförande samt socialnämndens ordförande beslut om att krav på vaccination mot covid-19 ska omfatta samtlig personal som nyanställs i kommunens omsorgsnära verksamheter.

Besluten omfattar alla typer av nyanställningar inom omsorgsnära verksamhet - tillsvidareanställningar, vikariat och timanställningar.

– Alla måste ta sitt ansvar och bidra till minskad smittspridning. Vi vet att vaccin räddar liv. Som offentlig arbetsgivare visar vi vägen att alla ska vaccinera sig och det är rimligt tar ansvar. Finns det krav på vaccination när man går på konsert är det också rimligt att vaccination krävs för att ta en anställning inom ett viktigt samhällsbärande yrke. säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet är en del i det arbete som görs för att minska smittspridningen i samhället. Genom att införa krav på genomförd vaccination vid nyanställningar så ökar tryggheten både för de som har kontakt med kommunen och för medarbetare.

– Att säkerställa att de äldre får en trygg omvårdnad är vår högsta prioritet. Det är rimligt att de som arbetar närmast de äldsta och mest sköra personerna också visar att de tar sitt individuella ansvar och är vaccinerade, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande för äldre- och omsorgsnämnden.

Strax före nyår 2020 inleddes vaccinationen på kommunens boenden för äldre. Under vintern och våren vaccinerades alla boende som så önskade inom såväl äldreomsorgen, hemtjänsten och på kommunens LSS-boenden. Under våren arrangerades också vaccination för medarbetare inom omsorgsnära yrken. Senare under våren startade vaccinationen för alla invånare i Stockholms län, uppdelat i åldersintervall. I dagsläget finns möjlighet för alla som fyllt 12 år att boka vaccination mot covid-19.

– Vi värnar såväl de boende som medarbetarnas integritet och välmående. För att komma tillrätta med smittspridningen måste vi alla hjälpas åt. Äldre personer eller personer som får stöd via kommunen måste kunna garanteras en säker omsorg. Genom det beslut vi idag fattat bidrar vi till att stärka den goda omsorgen, säger Martin Normark (L), ordförande för socialnämnden.

För de nya medarbetare som av exempelvis medicinska skäl inte kan ta vaccin kommer det att göras individuella bedömningar och det finns möjlighet att frångå principen om vaccination.


Frågor från media hänvisas till kommunikationschef Sara Eklind 073-961 76 90

Relaterade nyheter

  • 12 JUL 2022
    De samlas varje tisdagsförmiddag i Florasalen på Blomstervägen i Bro. Idag är de ett tiotal glada damer på plats, men säger att de normalt brukar vara runt de 25. De har konkurrens från kyrkan som anordnar en bussutflykt den här dagen....
  • 15 JUN 2022
    För dig som är över 65 finns flera aktiviteter att delta i under sommaren. På programmet finns bland annat hjälp med tekniken och motion i olika former. För mer information och anmälan till aktiviteterna, se längst ner på sidan.
  • 7 JUN 2022
    Skolmiljön passade Eva Burmans son illa. Ströfrånvaron ökade i högstadiet och följde med till gymnasiet, där glöden för att inhämta kunskap snabbt släcktes och ersattes av hemmasittande. – Framtidslabbet gav oss stöd precis när vi...
Upp