14DEC2021

Starkt gensvar och stort engagemang på Företagarenkäten i Upplands-Bro kommun

Gensvaret på den tillväxt- och utvecklingsenkät som kommunen tillsammans med Företagarna skickade ut under oktober har varit starkt.

– Hela 62 procent av de 71 företagen som har svarat säger att de vill ha ett samarbete med skola och arbetsmarknad, säger Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun.

Fler än vart fjärde företag uppger i enkäten att de är intresserade av att ta emot en feriejobbare i sommar och över 30 % visar också intresse för att ta emot en person inom arbetsmarknadspraktik.

Företagen vill också öka sitt samarbete med skolan, exempelvis genom läxhjälp, studiebesök och genom att vara mentor. Hållbarhetsfrågan engagerar företagen lika starkt.

– Det här är ett utmärkande drag hos näringslivet i Upplands-Bro kommun, säger Katarina Barter. Ett starkt samhällsengagemang med en betoning på den sociala hållbarheten men även klimat är viktig frågor för företagen.

Försäljning, marknadsföring och digital marknadsföring är de områden där företagen uttryckt störst behov av stöd.

– Vi lyssnar in vad företagen behöver för att kunna utvecklas ytterligare, säger Birgitta Dickson, ordförande för Företagarna i Upplands-Bro. Det kommer under våren att mynna ut i utbildningar av olika slag, exempelvis kring anbud och upphandling men också försäljning och marknadsföring.

Syftet med enkäten är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt för företagen i Upplands-Bro kommun, att inventera behov av kompetensförsörjning och att samordna gemensamma åtgärder för tillväxt och utveckling samt att samla engagemang kring olika samhällsfrågor.

Av de företag som svarat på enkäten har 74 procent färre än tio anställda, 23 procent har mellan 10 och 100 anställda och 3 procent har fler än 100 anställda.

Företagsenkäten sker i samarbete mellan Upplands-Bro och Järfälla kommuner samt Företagarna i Upplands-Bro och Järfälla.

Relaterade nyheter

  • 12 JAN 2022
    Tänk gärna på att främja det lokala näringslivet när du planerar dina inköp, så här efter jul- och nyårshelgerna. Många företag och verksamheter har det tufft under de restriktioner som råder och behöver både din omtanke och dina...
  • 3 JAN 2022
    Med start idag den 3 januari börjar Svenskt Näringsliv att skicka ut årets enkät för att mäta det lokala företagsklimatet. Totalt 70 000 företag får snart enkäten i inkorg eller brevlåda, och sista svarsdag är den 31 mars.
  • 3 JAN 2022
    Sedan den 1 december är ICAs högautomatiserade lager i Brunna, i Upplands-Bro i full drift. Det är den första lagerlösningen i Sverige för e-handlad mat. Ambitionen är att det ska kunna växa med de ökande behoven kommande år och nu...
Upp