9DEC2021

Upplands-Broborna mycket nöjda med livet – och tryggheten har ökat

Hela 89,7 procent av Upplands-Bro-borna är mycket eller ganska nöjda med livet generellt. Högt skattat är närheten till naturområden på gångavstånd och 85,2 procent anger att de trivs med sitt boende. Dessutom anger Upplands-Broborna att de är tryggare idag, både dag- och kvällstid, än de var 2019.

Det visar Länsstyrelsen i Stockholms medborgarundersökning för 2021.

Totalt anger 98,4 procent av Upplands-Bro-borna det är att mycket/ganska viktigt att arbeta med trygghetsfråga i boendemiljön. 73,4 procent uppger att de inte känt oro i sitt bostadsområde på dagtid, de senaste 12 månaderna. Det är en förbättring sedan 2019 på 4 procent. Nattetid uppger 46,8 procent att de inte känt oro i sitt bostadsområde, det är en procent lägre än 2019.

 • – Det är mycket glädjande att Upplands-Bro-borna känner sig mer trygga, säger Fredrik Kjos, (M) kommunstyrelsens ordförande. Vi fortsätter dock idogt att kraftsamla kommunens arbete med trygghetsfrågan, det är fortsatt vår viktigaste fråga. Det här visar att vi är på rätt väg.

Sammanlagt anger 85,6 procent av Upplands-Bro-borna att de trivs i mycket/ganska hög grad med sitt boende. Närheten till naturen och grönområden skattas högt – 95,6 procent tycker det är viktigt. Nästan lika många uppger att det är viktigt att naturområden finns på bekvämt gångavstånd. Drygt 57 procent ser gärna att det byggs fler bostäder i Upplands-Bro, 33,9 procent är inte lika positiva.

 • – Upplands-Bro kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka i, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Att nästan 90 procent av de svarande anger att de är nöjda med livet här är ett mycket gott tecken.

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört medborgarundersökningen bland länets invånare sedan 2011, vartannat år. Totalt har 6 400 personer i åldrarna 18–85 har svarat på Medborgarundersökningen 2021, med frågor om boende, arbete, miljö, kommunikationer, trygghet, ekonomi, förtroende för samhällsfunktioner med mera. Svarsfrekvensen är 46 %.

Relaterade nyheter

 • 17 JAN 2022
  Just nu är det ett ansträngt läge i flera av kommunens skolor och förskolor på grund av hög sjukfrånvaro i personalen. Vi behöver tillsammans hålla nere smittspridningen genom att följa myndigheternas rekommendationer.
 • 14 JAN 2022
  Med vaken blick söker de av allt de ser genom bilrutan. De känner varje område i Upplands-Bro kommun precis lika bra som de känner varandra. I tio år har KG Sjöblom och Tomas Arvén rattat Grannstödsbilen i Upplands-Bro kommun ihop....
 • 13 JAN 2022
  Upplands-Bro kommun har den senaste tiden fått in flera synpunkter och flera goda förslag på kommunens ordningsföreskrifter, som bland annat reglerar fyrverkerier på offentlig plats.
Upp