9DEC2021

Upplands-Broborna mycket nöjda med livet – och tryggheten har ökat

Hela 89,7 procent av Upplands-Bro-borna är mycket eller ganska nöjda med livet generellt. Högt skattat är närheten till naturområden på gångavstånd och 85,2 procent anger att de trivs med sitt boende. Dessutom anger Upplands-Broborna att de är tryggare idag, både dag- och kvällstid, än de var 2019.

Det visar Länsstyrelsen i Stockholms medborgarundersökning för 2021.

Totalt anger 98,4 procent av Upplands-Bro-borna det är att mycket/ganska viktigt att arbeta med trygghetsfråga i boendemiljön. 73,4 procent uppger att de inte känt oro i sitt bostadsområde på dagtid, de senaste 12 månaderna. Det är en förbättring sedan 2019 på 4 procent. Nattetid uppger 46,8 procent att de inte känt oro i sitt bostadsområde, det är en procent lägre än 2019.

 • – Det är mycket glädjande att Upplands-Bro-borna känner sig mer trygga, säger Fredrik Kjos, (M) kommunstyrelsens ordförande. Vi fortsätter dock idogt att kraftsamla kommunens arbete med trygghetsfrågan, det är fortsatt vår viktigaste fråga. Det här visar att vi är på rätt väg.

Sammanlagt anger 85,6 procent av Upplands-Bro-borna att de trivs i mycket/ganska hög grad med sitt boende. Närheten till naturen och grönområden skattas högt – 95,6 procent tycker det är viktigt. Nästan lika många uppger att det är viktigt att naturområden finns på bekvämt gångavstånd. Drygt 57 procent ser gärna att det byggs fler bostäder i Upplands-Bro, 33,9 procent är inte lika positiva.

 • – Upplands-Bro kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka i, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Att nästan 90 procent av de svarande anger att de är nöjda med livet här är ett mycket gott tecken.

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört medborgarundersökningen bland länets invånare sedan 2011, vartannat år. Totalt har 6 400 personer i åldrarna 18–85 har svarat på Medborgarundersökningen 2021, med frågor om boende, arbete, miljö, kommunikationer, trygghet, ekonomi, förtroende för samhällsfunktioner med mera. Svarsfrekvensen är 46 %.

Relaterade nyheter

 • 22 JUN 2022
  Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) önskar alla en glad midsommar och en skön sommar.
 • 21 JUN 2022
  Bättre Tillsammans är namnet på kommunens egen podd om hållbarhet. I sommar ändrar avsnitten form och fokuserar på personliga berättelser. Samtalsledare blir Shacke Elmi, uppväxt i Bro och tidigare fältassistent i kommunen. Han...
 • 17 JUN 2022
  När något allvarligt inträffar och polis, brandkår eller ambulans tillkallas är det avgörande att de genast hittar till rätt plats. Upplands-Bro kommun har nu genomgått Blåljuskollen, en checklista för att kvalitetssäkra rutiner så...
Upp