6DEC2021

Utveckling av kommunens stränder – vi vill veta vad du tycker!

Kommunen gör en översyn av badplatser i Upplands-Bro. Var med och påverka utvecklingen av kommunens stränder genom att svara på webbenkäten nedan, det tar endast några minuter. Din åsikt är viktig!

Stenhäll med bommor i förgrunden, badbrygga i vattnet i bakgrunden.

Stranden vd Björknäs camping.

Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder.

Den är tänkt att mynna ut i förslag på hur den 13 mil långa strandlinjen kan utvecklas och göras mer tillgänglig för bad.

– Vi vill att invånarna ska ha tillgång till bad nära sina bostäder, det gäller även framtida bostadsområden. Vi vill att fler Upplands-Brobor ska kunna nå badplatser till fots eller med cykel, och inte vara beroende av bil eller kollektivtrafik för att ta sig till vattnet, säger Mattias Peterson (C), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Olika insatser

Kommunen har fått in flera medborgarförslag på temat och dessa tas med i översynen.

Utvecklingen av badplatser kan bland annat handla om insatser för att öka service, tillgänglighet, säkerhet eller storlek på badplatsen. Det kan också handla om sanitet, grillmöjligheter, parker, lekplatser, bryggor, ramper, omklädningsrum eller soptunnor. Kanske behövs fler parkeringsplatser eller cykelvägar?

– Vi tar med oss flera frågeställningar i det här arbetet. Vi kommer att kartlägga hur olika badplatser används idag och hur de kan utvecklas. Jag hoppas att kommuninvånarna hjälper oss och tycker till i webbenkäten som ligger ute nu och fram till 22 december, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Din åsikt är viktig!

Svara på frågorna i webbenkäten och var med och påverka utvecklingen av kommunens badplatser. Senast 22 december behöver vi ha ditt svar.

Klicka här för att delta i webbenkäten.

Relaterade nyheter

  • 27 DEC 2021
    Kommunen gör en översyn av badplatser i Upplands-Bro. På drygt två veckor har över 230 personer valt att besvara en webbenkät om vad man önskar se för utveckling framåt. Nu förlänger vi svarstiden till söndag 2 januari – gör din röst...
  • 14 DEC 2021
    Stannar du hemma i jul och vinter? Här finns mycket att hitta på! På kommunens webb hittar du allt du behöver för en skön vinter i Upplands-Bro.
  • 13 DEC 2021
    En satsning för att locka fler tjejer till klubben och ett långsiktigt arbete med ungt ledarskap. Det ledde till att kultur- och fritidsnämnden nu har beslutat att ge årets Jämställdhetsbonus till fotbollsklubben Bro IK.
Upp