3DEC2021

Machofabriken – ett interaktivt jämställdhetsarbete om normer, för unga

Föreställningar och normer kring manlighet är grunden för utbildningen Machofabriken. Idag deltog medarbetare från skola, fritids och fältarna i Upplands-Bro kommun, i en heldagsintroduktion i det praktiska arbetet för jämställdhet och mot våld, tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet, och hur det påverkar oss alla.

Machofabriken interaktiv jämställdhetsutbildning Upplands-Bro skola fritids fältare

Utbildning i Machofabriken - interaktiva verktyg för jämställdhet, för unga. Fr v: Robert Petersén, utbildare, Viveka Grujicic och Stina-Britta Hellberg, Upplands-Bro gymnasium, Gabriella Özel Carlberg, Härnevi skola och Eda Yasar, Råbyskolan.

Filmerna och övningarna är indelade i hela femton teman och erbjuder olika verktyg att utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller. Vilka teman som används och i vilken takt, beror på gruppen, säger Robert Petersén, MÄN, som utbildar i Machofabriken.

– Materialet i Machofabriken är för unga i åldrarna 13-25 år, men delar kan även användas i mellanstadiet. Genom filmer, interaktiva övningar och samtal kan de reflektera kring exempelvis vänskap och relationer, våld och ungas utsatthet på nätet, säger Robert Petersén. De olika kapitlen är också relaterade till både läroplan och olika ämnesmål i skolan.

– Ett bra, praktiskt, material för att prata ännu mer om normer med unga, säger Stina-Britta Hellberg, kurator på Upplands-Bro gymnasiet.

Relaterade nyheter

  • 25 JAN 2022
    En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som...
  • 24 JAN 2022
    Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till...
  • 24 JAN 2022
    I närtid skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut. Totalt får 200 000 personer bland annat möjlighet att svara på om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) har...
Upp