3DEC2021

Machofabriken – ett interaktivt jämställdhetsarbete om normer, för unga

Föreställningar och normer kring manlighet är grunden för utbildningen Machofabriken. Idag deltog medarbetare från skola, fritids och fältarna i Upplands-Bro kommun, i en heldagsintroduktion i det praktiska arbetet för jämställdhet och mot våld, tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet, och hur det påverkar oss alla.

Machofabriken interaktiv jämställdhetsutbildning Upplands-Bro skola fritids fältare

Utbildning i Machofabriken - interaktiva verktyg för jämställdhet, för unga. Fr v: Robert Petersén, utbildare, Viveka Grujicic och Stina-Britta Hellberg, Upplands-Bro gymnasium, Gabriella Özel Carlberg, Härnevi skola och Eda Yasar, Råbyskolan.

Filmerna och övningarna är indelade i hela femton teman och erbjuder olika verktyg att utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller. Vilka teman som används och i vilken takt, beror på gruppen, säger Robert Petersén, MÄN, som utbildar i Machofabriken.

– Materialet i Machofabriken är för unga i åldrarna 13-25 år, men delar kan även användas i mellanstadiet. Genom filmer, interaktiva övningar och samtal kan de reflektera kring exempelvis vänskap och relationer, våld och ungas utsatthet på nätet, säger Robert Petersén. De olika kapitlen är också relaterade till både läroplan och olika ämnesmål i skolan.

– Ett bra, praktiskt, material för att prata ännu mer om normer med unga, säger Stina-Britta Hellberg, kurator på Upplands-Bro gymnasiet.

Relaterade nyheter

  • 22 JUN 2022
    Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) önskar alla en glad midsommar och en skön sommar.
  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 21 JUN 2022
    Under två år firades midsommar digitalt i Upplands-Bro, på grund av pandemin. I år är det traditionella firandet tillbaka både i Bro och Kungsängen.
Upp